Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Planlegger i Opus Bergen

Heidi Rosendahl Lindebotten leverte sin masteroppgave i geografi i 2015. Hun har spesialisering i naturgeografi og jobber idag som planlegger i Opus og er på den måten med på å prege hvordan Bergensregionen ser ut i fremtiden.

Hovedinnhold

Følg drømmen din! Geografi-faget favner veldig bredt, og det er ikke uten grunn av geografer blir sett på som poteter i arbeidslivet - vi kan jobbe med det meste!

Hvorfor valgte du å studere geografi?
Da jeg begynte på Universitetet i Bergen sto det mellom en bachelor i retorikk eller geografi. Jeg begynte på førstnevnte, men benyttet frie studiepoeng til å ta introduksjonskurset i naturgeografi - GEO 111. Faget var så spennende at jeg valgte å fortsette med en bachelor i geografi. Jeg har alltid interessert meg for natur, landformer og klima, og hvordan alt henger sammen. Det som er ekstra spennende med geografi er at man ikke ser på natur som et isolert fenomen, men ser det i sammenheng med menneskelig aktivitet. Dette gjør at geografiutdanningen alltid vil være aktuell.

 

Hva er de beste minnene fra studietida på geografi?
Jeg likte veldig godt de praktiske sidene ved utdanningen, som feltarbeid og arbeid på laboratorium. Praktisk arbeid sammen med teori er en veldig gøy kombinasjon! I tillegg var de lange arbeidsdagene på lesesalen med medstudenter en tid jeg ikke vil være foruten.

 

Hva studerte du i masteroppgava di?
Jeg studerte innlandsisens utbredelse på den vestlige delen av Hardangervidda under yngre dryas, med håp om å finne svar på om Hardangerfjorden var fylt med is i denne perioden eller ikke.

 

Hva arbeider du med i dag? 
Jeg jobber hovedsaklig med reguleringplaner, for det meste for private utbyggere i Bergen. Det er spennende å være med på å forme hvordan Bergensregionen skal se ut i fremtiden! I tillegg jobber jeg også med mulighetsstudier, som kort fortalt handler om å belyse potensialet til et område eller lignende.

 

Hvordan er geografiutdanninga di relevant for deg i arbeidslivet?
I både reguleringsplaner og mulighetsstudier skal et områdes potensiale baseres på analyser av eksisterende forhold som natur, trafikk, støy osv. Her kommer den allsidige geografiutdanningen godt med. Utdanningen min minner meg på at en sak alltid har flere sider.

 

Har du noen råd til de som studerer eller vurderer å studere geografi i dag?
Følg drømmen din! Geografi-faget favner veldig bredt, og det er ikke uten grunn av geografer blir sett på som poteter i arbeidslivet - vi kan jobbe med det meste!

 

Bergen, 14. februar 2017

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy