Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Forsker ved Chr. Michelsen Institutt

Åse Gilje Østensen avla sin doktorgrad ved institutt for sammenliknende politikk i 2013 med avhandlingen “The Political Agency of Private Military and Security Companies: Governors in the Making”. I dag jobber hun som forsker ved Chr. Michelsens Institutt.

Hovedinnhold

UiB gir gode muligheter til å bruke god tid på prosjektet, du blir inkludert i fagmiljøet på linje med de andre ansatte. Det gir også stor frihet til å planlegge ditt eget PhD-løp og til å prioritere konferanser og lignende med kolleger i utlandet.

Hva er det beste med jobben din i dag? Og det mest utfordrende?
Noe av det beste med jobben min er at jeg jobber med utrolig mange kunnskapsrike mennesker. Det er inspirerende og gir ikke minst noe å strekke seg etter. Jobben er ellers ganske selvstendig og innbyr til å være kreativ (nei, det er ikke bare kunstnere som er såkalt "kreative mennesker").

 

Kan du fortelle litt om doktorgradsavhandlingen din? 
Prosjektet mitt om handlet kommersialisering av sikkerhets- og militære tjenester. Jeg undersøkte hvorvidt såkalte private sikkerhets- og militære selskap hadde politisk innflytelse i ulike caser. Prosjektet utarbeidet jeg selv. Jeg konsentrerte meg mest om den vestlige internasjonale sikkerhetsbransjen, men de fleste land har etterhvert sin variant av denne typen selskap. Jeg fokuserte også mest på militære oppgaver, dvs de tilfellene hvor denne bransjen tok over oppgaver som lå innenfor det militære domenet eller i skjæringspunktet mellom det sivile og det militære.

 

Hva var bakgrunnen for ditt valg av tema og retning?
Jeg hadde arbeidet med en relatert problemstilling da jeg tok hovedfag i 2005 og ville gjerne jobbe videre med en lignende tematikk. Jeg så at det var en økende tendens til å sette også sikkerhets- og militære tjenester ut på markedet og at dette ofte ga et rom for stor innflytelse for de selskapene som tar denne typen kontrakter, spesielt i krig, krise og konfliktssituasjoner.

 

Hvorfor valgte du å avlegge doktorgraden din ved UiB?
UiB gir gode muligheter til å bruke god tid på prosjektet, du blir inkludert i fagmiljøet på linje med de andre ansatte. Det gir også stor frihet til å planlegge ditt eget PhD-løp og til å prioritere konferanser, seminarer, forskningsopphold etc. med kolleger i utlandet.

 

Hva er det beste med tiden som stipendiat?
Friheten til å disponere eget arbeid.

 

Hva kommer du ikke til å savne med det å være stipendiat?
At prosjektet "henger litt over deg" til enhver tid og at du dermed har vanskeligere for å ta skikkelig fri. Det gjaldt i alle fall meg.

 

Er det noe du skulle ønske noen hadde fortalt deg da du var ny doktorgradsstipendiat?
At det kan være vanskeligere enn du tror å skaffe deg jobb etterpå.

 

Bergen, 14. mars 2017

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy