Hjem

Universitetet i Bergen

Karriereveier for samfunnsvitere

Kommende arrangement for Karriereveier for samfunnsvitere

2023

Uke 12

I dag 22. mars (0)

Det er ingen arrangement denne dagen.

Uke 13

30. mars (1)

Digitalt informasjonsmøte om PPU (Arrangement)