Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vi er alle mediebrukere. Ingen generasjon før oss har brukt medier og teknologisk formidlet kommunikasjon i et omfang som nå.
Flere eksperter på internasjonal strafferett, både i Norge og internasjonalt, har tatt til orde for at det bør opprettes internasjonale straffedomstoler for Midtøsten.
Etter andre verdskrig var trakassering og mobbing ein del av kvardagen for mange norske krigsbarn. For danske krigsbarn var livet langt lettare å leve.
Det kan bli både valte og tilsette instituttleiarar på UiB i framtida. Men fakulteta må bestemme seg for det eine eller det andre.
Gutter faller fra i videregående skole, men det er ikke kjønn som er hovedårsaken til dette, sier stipendiat Kristoffer Chelsom Vogt ved Sosiologisk institutt.
Ei gruppe forskarar ved Bjerknessenteret for klimaforsking og Universitet i Bergen utfordrar rådande kunnskap på området når dei påvisar at klimaet på slutten av istida var svært ustabilt.
Førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Asunción St Clair har sammen med Desmond McNeill skrive boka "Global Poverty, Ethics and Human Rights".
Cand. polit. Eirik Norvald Christensen forsvarer fredag 13. februar kl. 13.15 sin doktoravhandling Auctions - theory, empirics and experiments.
Ti år. 850 millioner kroner. Forskningsprogrammet på velferd, arbeid og migrasjon er den største samfunnsvitenskapelige satsningen noensinne.
Nettdebattene har problematiske sider. Overtramp finner sted. Støynivået er til tider svært høyt. Likevel later stadig flere til å være enige om at den demokratiske gevinsten langt overgår ulempene ved en debattarena som er åpen for alle.
Forskere fra Rokkansenteret og Institutt for sammenliknende politikk har laget en rapport om nominasjonsprosessene i forbindelse med forrige lokalvalg. -Partiene bør intensivere sitt arbeid med å rekruttere flere medlemmer, sier statsrår Magnhild Meltveit Kleppa.
I all hemmelighet har kolleger til sosiologiprofessor Kari Wærness laget en bok til hennes 70-årsdag i dag. Hemmeligholdet overfor den alltid tilstedeværende Wærness har ikke vært enkelt.
Torsdag 12. februar arrangeres Arbeidslivsdagen i regi av Samfunnsviternes Arbeidslivsutvalg for tredje gang. Ikke gå glipp av inspirerende bedriftpresentasjoner, spennende debatt og motiverende foredrag med fokus på din fremtidige karriere som en samfunnsviter.
Både tidligere studenter og eksperter anbefaler engasjement ved siden av studiene. Men det krever innsats.
Professor emeritus Stein Ugelvik Larsen ved Institutt for sammenliknende politikk mottok torsdag ettermiddag Kongens fortjenstmedalje i gull.
På seks år har Campusbussen firedoblet antall passasjerer. Campusbussen har 5 avganger daglig mellom Nygårdshøyden via Haukeland til Kalfarveien 31. I 2002 var passasjertallet rundt 5000, i 2008 var det nesten 20.000 reisende med bussen.
Før jul ble lanseringsdatoen satt til torsdag 15. januar, denne flyttes nå til 4. februar.
Alle har FRIST den 11. februar

Sider