Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskning

Stedsbaserte klimatjenester

Prosjektet "Co-Cli-Serv' vil undersøke hvordan forskere kan jobbe sammen med lokalsamfunn for å samle informasjon som kan støtte lokal tilpassing til fremtidige klimaendringer.

Bryggen
Hvilken informasjon trenger vi for å unngå at Bryggen i Bergen tar skade av fremtidige klimaendringer? Dette er et av spørsmålene det nye forskningsprosjektet ved SVT vil forsøke å gi svar på.
Foto/ill.:
Magnus Vabø, UiB

Hovedinnhold

Dette skal gjøres ved å gjøre 'klimavitenskap' om til klimaprodukter- og tjenester. Co-cli-serv vil engasjere klimaforskere og lokalsamfunn på fem steder over hele Europa. (I) Bergen, Norge; (Ii) Brest, Frankrike; (Iii) Golf de Morbihan, Frankrike; (Iv) Dordrecht, Nederland; og (v) Vadehavet, Tyskland. Målet er å engasjere befolkningen i flere sektorer fra for eksempel lokale myndigheter, turistnæringen, industri, frivillige organisasjoner og faglige instanser for sammen kartlegge informasjon om klima på lokalt nivå.

Co-cli-serv vil blant annet kartlegge historier folk forteller om vær og klimaendringer på et sted. Målet er å integrere de lokale historiene med vitenskapelige observasjoner og narrativ for at forskere og lokalsamfunn sammen skal kunne utvikle mulige fremtidige scenarier om klima som de vil kunne bruke til å identifisere sine behov for klimainformasjon på et lokalt nivå.

En vil se på hvilken klimavitenskap og annen værkunnskap som er tilgjengelig for et sted i nåtiden, hvilke data som må samles inn og kvalitetsvurdere denne informasjonen med mål om å hjelpe lokalsamfunnet med tilpassinger til endringer som kommer. Det betyr også at en vil se på kreative måter å kommunisere klimainformasjon på og Co-cli-serv vil oppmuntre til samarbeid mellom kunstnere og forskere for nye måter å presentere værinformasjon på.