Hjem

Senter for vitenskapsteori

De 80 økonomiske bestselgerne før 1850

Gjesteforelesning ved Erik S. Reinert, professor i økonomi ved Tallinn University of Technology, Estland.

Erik S. Reinert har markert seg som en sterk, alternativ stemme både i økonomifaget og i offentlig debatt om økonomiske forhold. Han har kritisert snevre forståelsesrammer, som har gjort oss ute avstand til å gripe grunnleggende økonomiske utviklingstrekk og dynamikkene bak alvorlige kriser. I denne forelesningen vil han ta for seg "de 80 økonomiske bestselgerne før 1850". Mange av disse er svært viktige for å belyse noe av dagens problemer, men er samtidig totalt ukjente.  

Gjesteforelesningen skjer i regi av Senter for vitenskapsteori (SVT).

 

Velkommen !