Hjem
Senter for vitenskapsteori
Brukermedvirkning

Hva mener du om bruk av genmodifisering, nanoteknologi og sprøytemidler?

Har du lyst til å bidra til et forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen (UiB) (og i tillegg få et gavekort på Colonialen)?

plakat
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Vi trenger en gruppe mennesker til å diskutere bruk av genmodifisering, nanoteknologi og sprøytemidler i saker der oversikt over mulige konsekvenser for helse og miljø er utilstrekkelig. Vi søker deg som IKKE innehar noen bestemte forkunnskaper!

Prosjektet heter RECIPES, og UiB samarbeider med flere land i Europa. De samme møtene vil foregå i Italia, Norge, Bulgaria, Danmark og Nederland. Målet er å gi borgere en stemme inn i pågående debatter om teknologisk innovasjon og risiko. Dine innspill er viktige!

Om møtet

Du vil være en av flere deltakere som møtes for å dele synspunkter rundt hva sikkerhet og risiko for helse og miljø betyr for deg. Hvordan burde saker hvor det hviler stor usikkerhet og det er knapt med kunnskap om konsekvensene håndteres? Hva er dine tanker om riktig balanse mellom potensiell risiko ved- og potensiell nytte av teknologisk innovasjon? Fortell oss hva du mener, og vi vil føre kunnskapen tilbake til forskningsgruppen og til beslutningstakere i Europa.

Under møtet vil du bli bedt om å fylle ut et spørreskjema, og deretter får du muligheten til å diskutere med andre deltagere i grupper. Dine og andre deltageres innspill vil bli tatt opp med båndopptaker, transkribert, anonymisert (navn vil bli slettet) og deretter sammenfattet i en rapport. Opptakene vil blir slettet, men rapporten med anonymiserte innspill vil bli gjort tilgjengelig på RECIPES hjemmesider.Du trenger ingen forkunnskaper, vi kommer til å gi deg den informasjonen du trenger. Det serveres sandwicher, kaffe/te og frukt.

Om prosjektet

RECIPES (REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders) er et forskningsprosjekt finansiert av EUs Horisont 2020 program, og har som mål bidra til videre utvikling av metoder og verktøy for fremtidig anvendelse av det såkalte «føre-var prinsippet» i Europa, og dets rolle i innovasjon og forskning.

Prosjektet startet i januar 2019 og varer i tre år. Prosjektet ledes av juridisk institutt ved universitetet i Maastricht, og UiB er en av de 11 europeiske partnerne. PåmeldingMøtet er åpent, men vi ber om at du sender oss påmeldingsskjema, slik at vi kan velge ut 30 deltakere.