Hjem
Senter for vitenskapsteori
Dannelsesemne hausten 2019

Informasjonsmøte om VIT212 Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?

Vil du lære mer om hva vi vet om klimautfordringene? Diskutere hva vi bør og kan gjøre med den kunnskapen? Kom på infomøte 27. august!

Illustrasjon VIT212 Klimaendringer
Hva vet vi om globale klimaendringer og hva bør vi – som enkeltindivider, universitet og samfunn – gjøre? Hva er forholdet mellom klimavitenskapelige innsikter og politiske beslutningsprosesser? Er det mulig å kalkulere hvor mye klimaendringene koster? Dette er sentrale spørsmål i VIT212, høsten 2019.
Foto:
colorbox

Innhold

Helhetlig tilnærming til klimaproblemet

Globale klimaendringer er et av de mest sammensatte og krevende samfunnsproblemene verden står ovenfor. Samtidig er vår forståelse av problemet begrenset ved at vi ikke klarer å skape kunnskapsfellesskap på tvers av faglige, sektorielle og nasjonale skillelinjer. Kan universitetet, med sitt mangfold av faglige perspektiver og akademiske kulturer, komme sammen for å danne en mer helhetlig tilnærming til tenkningen om klimaproblemet?

Dette er noen av spørsmålene du møter på dannelsesemnet VIT212 Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? Jan Reinert Karlsen ved Senter for vitenskapsteori orienterer om emnet. 

Hvorfor ta et dannelsesemne? 

Gjennom å delta på dannelsesemne får du reise de store spørsmålene i vår tid og utforske dem på tvers av faglige skillelinjer og akademiske kulturer. Du får møte engasjerte studenter og forskere med helt andre fagbakgrunner enn din egen. Du får prøve ut tankerekkene dine og være en aktiv deltaker i et stimulerende universitetsfellesskap.

Les mer om dannelsesemner

Vel møtt til alle interesserte!