Hjem
Senter for vitenskapsteori
Ansvarleg forsking og innovasjon

Risks, uncertainties and resilience

AFINO inviterar alle interesserte til eit webinar om ansvarleg forsking og innovasjon etter Covid-19-krisa.

Afino sin logo
AFINO fekk støtte frå Forskningsrådet i 2019 med føremål om å bygge opp ein lærings- og nettverksplattform for doktorgradskandidatar, postdoktorar og forskarar frå ulike bakgrunnar som tek opp problemstillingar rundt ansvarleg forsking og innovasjon (RRI) og bedrifter sitt samfunnsansvar (CSR) i Noreg.
Foto/ill.:
Afino

Hovedinnhold

AFINO - Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge - er eit nettverks- og læringssenter for ansvarleg forsking og innovasjon og bedrifter sitt samfunnsansvar i Noreg.

Ved Senter for vitskapsteori SVT) er Anne Bremer leiar for WP3: “The AFINO Research School”, som kjem til å utvikle og gjennomføre tverrfaglege emner om RRI og CSR for doktorgradskandidatar frå ulike fagfelt, og Matthias Kaiser deltek i WP3 i tillegg til å leie WP8: “Integritet, etikk og ansvar i RRI og CSR"

Både Bremer og Kaiser er ordstyrarar på dette webinaret, og Jeroen van der Sluijs frå SVT er innleiar.

Informasjon om webinaret på engelsk under (henta frå NTNU sine nettsider):

Program:

Please note that the program is subject to change.

10.00-10.15: Opening and practical info

Part 1 (10.15-11.30): The challenges of anticipation - Predicting, Preparing, Prioritising

The future is full of opportunities, risks and uncertainties. How can we critically and responsibly decide what to prioritise and where to concentrate our efforts?

Chairs: 

Giovanni de Grandis (NTNU)  and Erik Thorstensen (OsloMet)

Speakers:

Joyce Tait (Innogen institute, University of Edinburgh)

Jeroen van der Sluijs (SVT, University of Bergen)

Arthur Petersen (University College London)

Part 2 (12.00-13.15): Development, Inclusion and Resilience

Crises expose society’s cracks and often hit harder on vulnerable and marginal groups. How can we agree on shared goals, values and commitments?

Chairs: 

Siri G. Carson (NTNU) and Kristian Alm (BI)

Speakers: 

Sir Peter Gluckman (Centre for Informed Futures, University of Auckland)

Lars Klüver (The Danish Board of Technology)

Atle Midttun (BI Norwegian Business School)

Tatiana Iakovleva (Stavanger Business School, UiS)

Part 3 (14.15-15.30): Adaptation, Openness and Vulnerability

As we adapt technologies to new uses and emerging needs, new vulnerabilities emerge and challenge existing practices and regulations. How can we reconcile agility and flexibility in innovation with reflexivity and critical scrutiny?

Chairs: 

Matthias Kaiser (UiB) and Anne Bremer (UiB)

Speakers:

Jack Stilgoe (University College London)

Hanne Andersen (University of Copenhagen)

Irina Brass (University College London)