Hjem
Senter for vitenskapsteori
Covid-19-debatt

Science advice & COVID-19 - What are we learning?

Professor ved Senter for vitskapsteori (SVT) ved UiB, Matthias Kaiser, skal leie eit diskusjonspanel om Covid-19 arrangert av INGSA - International Network for Government Science Advice.

Discussion panel information with images and names of the panelists
SVT sin eigen Matthias Kaiser leiar diskusjonspanelet for Europa.
Foto/ill.:
INGSA

Hovedinnhold

Panelet er ein del av det europeiske programmet i INGSA si Global Week of Dialogue, som blir arrangert i fleire tidssoner frå 14. til 18. september 2020. Eit opningsinnlegg 9. september av Dr Soumya Swaminathan, sjefsforskar for Verdas helseorganisasjon, sparkar i gang veka.

INGSA held desse arrangementa for å undersøke nærmare kva som har skjedd i løpet av Covid-19-pandemien, og for å kaste lys på sanntidslærdommar som domsmyndigheitar og det multilaterale systemet kan bruke for å auke potensialet sitt for betre utfall, både umiddelbart og på medium og lang sikt.

Panelet som professor Kaiser leiar finn stad frå kl. 14 til 15 på Zoom, norsk tid, og har følgande deltakarar:

♦ Anne-Greet Keizer - Senior Research Fellow, Netherlands Scientific Council for Government Policy - former Executive Secretary, ESAF

♦ Alessandra Zampieri - Head of Unit, European Commission Joint Research Centre - Disaster Risk Management

♦ Prof Christian Droste -  Director, Institute of Virology - Charité, Universitätsmedizin Berlin

♦ Prof Devi Sridhar - Professor and Chair of Global Public Health at the University of Edinburgh

Det er mogleg å sende inn spørsmål til panelet i forkant; sjå nettsida for fleire detaljar.