Hjem
Senter for vitenskapsteori
Demokrati og folkeleg engasjement

3rd Annual Citizen Engagement and Deliberative Democracy Festival

Korleis endrar demokratiet seg? Korleis kan borgarar delta i denne endringa? Dette er tema under Europakommisjonen sitt arrangement 3rd Annual Citizen Engagement and Deliberative Democracy Festival.

Poster for the festival, with title and dates
Foto/ill.:
European Commission

Hovedinnhold

Frå nettsida:

The global COVID-19 pandemic has highlighted societal and policy challenges amid uncertainty. People need solutions that go beyond business-as-usual policy.

Open to all, the Citizen Engagement and Deliberative Democracy Festival is the chance for people of diverse backgrounds to gather and tackle some of the pressing issues of our time.

9. desember frå 14 til 15 deltek Matthias Kaiser ved Senter for vitskapsteori (SVT) i ein samtale om verdiar, EU-verdiar og verdimangfald.

Les meir om festivalen her, og sjekk ut programmet her.