Hjem
Senter for vitenskapsteori
Ubehageleg kunnskap

Oppstartswebinar: Institutionalised Uncomfortable Knowledge: benefit or cost?

EU-prosjektet MAGIC arrangerar dette webinaret om ubehageleg kunnskap for å markere lanseringa av den nye kunnskapsbasen Uncomfortable Knowledge Hub

An illustration of an ostrich with its head in the sand
Uncomfortable Knowledge Hub har som føremål å halde fram dialogen med politiske avgjerdstakarar og interesserte borgarar som blei etablert av MAGIC-prosjektet.
Foto/ill.:
Magic Nexus project

Hovedinnhold

Frå arrangementsida:

Uncomfortable Knowledge is the metaphoric realisation of Orwell’s Memory Hole whereby destabilising, heterodox or embarrassing knowledge is suppressed by default or by design. The sustainability crisis is almost universally acknowledged today. We cannot afford to let relevant knowledge to be ignored because it does not fit political agendas, institutional regimes or established academic fields.

How can we change this situation in order to fully use the knowledge resources at our disposal whatever their origins?