Hjem
CoPol: Covid-19-kontaktsporing som digital politikk
Forskningsprosjekt

CoPol: Covid-19 contact tracing as Digital Politics

CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk, og som datapraksis i grenseflatene mellom teknologi, offentlig helse og fundamentale rettigheter.

A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right
Skjermdump av Covid-19-dashboardet til Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ved Johns Hopkins University. URL: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
Foto/ill.:
JHU CSSE COVID-19 Data

Hovedinnhold

Prosjektet har som utgangspunkt at Covid-19-pandemien er et vannskille i utviklingen av digital politikk, der grunnleggende forhold mellom innbyggere og stater, teknologier og institusjoner er i endring.

Tiltak for å begrense og kontrollere koronapandemien beror på bruk av store mengder data. Data benyttes for å overvåke spredning og begrense smitte, og samtidig åpne opp for at kritiske samfunnsmessige funksjoner kan fortsette. Digital kontaktsporing er et sentralt og tiltrodd virkemiddel i dette arbeidet, iverksatt av myndigheter i de fleste land og eksemplifisert gjennom den norske appen Smittestopp. På svært kort tid og under sterkt press har aktører fra teknologi, offentlige helseinstitusjoner og juridisk regulering kommet sammen i nye konstellasjoner. Formen disse antar beror på en nødsituasjon, men også på foregående nasjonale og internasjonale beredskapsplaner og institusjoner, og på teknologisk infrastruktur utviklet over tid. Smittestopp er nasjonalt utviklet, men respekterer europeisk lov (GDPR) om (innebygd) personvern, og er driftet på en plattform levert av Apple og Google.

Prosjektet studerer digital smittesporing over tid, og som sosial og teknisk praksis. Forskningsprosessen er delt inn i fire arbeidspakker, som hver belyser smittesporing fra ett perspektiv: politikk og institusjoner (AP1), infrastruktur (AP2), offentlig helse (AP3) og fundamentale rettigheter (AP4). Disse utgjør spesifikke analytiske perspektiver, men er også representative for praksisfelt som stiller aktører overfor profesjonelle (praktiske og tekniske) utfordringer.

Gjennom workshops, intervjuer, juridiske analyser og etnografiske studier skal vi belyse ulike aktørperspektiver på digital kontaktsporing. Særlig vekt vil bli lagt på relativt nye tilnærminger, som e-helse og innebygd personvern i konstruksjonen av mulig og ønskverdig fremtid. Resultater vil inngå i en overordnet analyse av kontaktsporing som datapolitikk, og av digital kontaktsporing beskrevet gjennom et begrep om dataforestillinger.

Logo Research Council of Norway
Foto/ill.:
Norges Forskningsråd