Hjem
Senter for vitenskapsteori
Konferanse

Precaution for Responsible Innovation: New Options to Move Forward

På denne konferansen kjem RECIPES-prosjektet til å presentere og diskutere idear for korleis bruken av føre-var-prinsippet kan gjerast betre.

A green leaf in a frame made up of blue and green lines and arrows - the words RECIPES - Precaution - Innovation - Science in blue on white background
Foto/ill.:
RECIPES

Hovedinnhold

Ideane blei utvikla i samråd med fleire interessentar på ulike tidspunkt i løpet av prosjektperioden (RECIPES guidance - RECIPES sine retningslinjer). Den endelege versjonen av RECIPES sine retningslinjer kjem til å bli gjort tilgjengeleg på prosjektnettsida i forkant av konferansen.

Konferansen er planlagt i eit hybridformat og har som målgruppe alle gruppene som har delteke i RECIPES-prosjektet: Ikkje-statlege organisjonar (NGOar), frivillige organisasjonar, små og mellomstore bedrifter, industri/næringsliv, fagforeiningar, lovgivarar, EU-byrå og akademia. For meir informasjon, sjekk ut konferanseprogrammet HER.

Katrina Sichel leier konferansen.

Organisator

Dialogik, DBT, IASS, UM, Ecologic Institute med støtte frå KNAW, UiB, K&I og ARC

Kontakt

Dr. Marion Dreyer, Dialogik: dreyer@dialogik-expert.de