Hjem
Senter for vitenskapsteori

Har vi en plikt til å delta i genetisk forskning?

Dette var ett av spørsmålene som ble diskutert på konferansen "Genetisk screening - bedre helse?"

Hovedinnhold

Konferansen ble arrangert i Bergen 9. og 10. november av Norsk forening for medisinsk genetikk.

Bakgrunnen for møtet var blant annet de teknologiske nyvinningene som nå gjør det mulig å lagre og helgenomsekvensere blodprøver fra alle nyfødte i Norge.

Førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen ved Senter for vitenskapsteori var en av foredragsholderene på konferansen. Han deltok også i paneldebatten med blant andre Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet), Ellen Blinkenberg (Legeforeningens etikkråd), Per Eystein Lønning (Seksjon for onkologi, UiB), Grethe Foss (Bioteknologinemda).

Karlsen argumenterte for at Staten ikke kan pålegge borgerne en plikt til å delta i forskning uten å bryte med internasjonal forskningsetikk basert på fundamentale menneskerettigheter, samt at den juridiske konstruksjonen "bredt samtykke", som har blitt introdusert i Norge i kjølvannet av kartleggingen av det menneskelige genom, er inkonsistent med forskningsetikkens verdigrunnlag og krav om informert samtykke. Forskning på barn innebærer også en skjerping av kravet til beskyttelse.

Debatten fortsatte på Her og nå (NRK P1) (Innslaget er 42 minutter ut i sendingen).