Hjem
Senter for vitenskapsteori

Marco Polo samarbeidsprosjekt

Hovedinnhold

Marco Polo – et samarbeid om utvikling av filosofiske synspunkter på humanisme, demokrati og modernisering

Marco Polo er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for vitskapsteori, SVT; ved UiB og Filosofisk institutt ved East China Normal University, ECNU; i Shanghai.

Programmet har tre hovedpunkter:

a) Et forskerrekrutterings- og forskerutdanningsprogram rettet mot medlemmer av staben i Shanghai, som gjennom opphold i Bergen på ca 3-4 måneders varighet får tilgang på litteratur og faglige diskusjoner av en type som ikke er tilgjengelig for dem ved deres eget universitet. Ved Filosofisk institutt ved ECNU er der unge forskere som arbeider med, og underviser i, tema som kristen filosofi, vestlig etikk, og vitenskapsfilosofiske problemer angående forholdet mellom naturvitenskap og humanisme.

Under programmet er det også en forpliktelse for de ansatte ved SVT å reise til ECNU for å holde forelesninger og utvide kontakten.    

b) Et gjensidig publiseringsprogram der hver av partene sørger for å oversette og utgi vitenskapelig arbeider fra partnerlandet.

c) Et felles forskingsprogram der vi utveksler og utvikler filosofiske synspunkter på modernitet, verdier, utvikling og demokrati.

For mer informasjon kontakt: Rasmus Slaattelid.