Hjem
Senter for vitenskapsteori

SVTs e-postliste

Forelesningene til SVT er åpne for alle med en generell interesse for vitenskapsfilosofi og relaterte emner, og du kan melde deg på e-postlisten for disse forelesningene.

Someone typing on the computer
Foto/ill.:
Glenn Carstens Peters/Unsplash

Hovedinnhold

SVTs forelesninger skal stimulere til tverrfaglig debatt og kritisk refleksjon ved Universitetet i Bergen. Forelesningene er hovedsaklig rettet mot forskere og studenter, men de er også åpne for de med en generell interesse for vitenskapsfilosofi og relaterte emner. Forelesningene blir vanligvis holdt på norsk eller engelsk.

Vil du være med på e-postlisten for Senter for vitskapsteori, ta kontakt med: Judith.Larsen@uib.no