Hjem
Senter for vitenskapsteori

SVTs mailing list!

SVTs foredrager skal stimulere til tverrfaglig debatt og kritisk refleksjon. Disse foredragene er åpen for publikum.

Vil du være med på e-postlisten for Senter for vitskapsteori, ta kontakt med: Judith.Larsen@uib.no