Hjem
Senter for vitenskapsteori
Ny publikasjon

Omfattende verk om politisk filosofi

Jørgen Pedersen med doktorgrad fra Senter for vitenskapsteori, er redaktør for boken "Politisk filosofi. Fra Platon til Hanna Arendt"som nylig ble utgitt på Pax forlag.

Hovedinnhold

Dagens politiske debatter, det være seg om rettferdig krig, om demokrati, om forholdet mellom religion og stat, om rettigheter og om frihet, hviler på en lang, filosofisk tradisjon. Uten at man setter seg inn i det teoretiske grunnlaget, blir det vanskelig å forstå hva som står på spill i disse temaene, hvordan de har formet vårt samfunn og hvorfor de er like aktuelle i dag. Denne boken gir gjennom 25 kapitler, hvert av dem skrevet av en spesialist på emnet, en presentasjon av utviklingen av politisk filosofi fra Platon til Hannah Arendt. Ved siden av kapitler om fremtredende filosofers verk og innflytelse, får vi presentert den politiske tenkningen i islamsk og kristen tradisjon. Torjus Midtgarden, professor ved Senter for vitenskapsteori har skrevet ett av kapitlene i boken, mens Jørgen Pedersen, i tillegg til å ha redigert boka, står bak to kapitler.