Hjem
Senter for vitenskapsteori
Bærekraftig forskning og arbeidsmiljø

Bærekraftig forskning og arbeidsmiljø

Ved SVT har vi fokus på bærekraftig forskning og forsøker å overføre dette til vårt arbeidsmiljø. Et av tiltakene er at vi har opprettet en egen gruppe som har ansvar for små og store miljøtiltak ved senteret.

bee on flower

Hovedinnhold

Gruppen 'The Greening Group' har i lang tid hatt ansvar for å arrangere månedlige sammenkomster der bærekraftig mat er i fokus. 'Suppe-lunsjen' er etterhvert godt innarbeidet og bidrar til det psyko-sosiale miljøet så vel som å sette fokus på god utnyttelse av råvarer.

Andre tiltak som gruppen har ansvar for er å bevisstgjøre ansatte i forhold til bruk av papir og strøm i det daglige arbeidet og har også gått til innkjøp av grønne planter for å bedre inneklima på huset.

Det siste bidraget til gruppen er anskaffelse av 'biehotell' for å hjelpe biene i området med bolig og bidra til spredning av pollen.

Sidene er under oppbygging, mer informasjon kommer.