Hjem
Senter for vitenskapsteori
Tverrfaglig leseseminar om lidelse som begrep og fenomen

Leseseminar om lidelse

Leseseminaret er en tverrfaglig møteplass for forskere og studenter som beskjeftiger seg med lidelsesrelaterte fenomener og problemstillinger i sin forskning.

Bildet viser Ikaros sin drukning
Foto/ill.:
Public domain, Wikipedia

Leseseminarets nettside er kun i engelsk versjon. Bytt til engelsk eller trykk her

The reading seminar's webpage is in English only, switch language or follow this link.