Hjem

Senter for vitenskapsteori

S.Net konferanse

S.Net 2016: Ny teknologi i samfunnsperspektiv

Den internasjonale S.Net-konferansen arrangeres i 2016 av Senter for vitenskapsteori, UiB. Konferansen samler internasjonale forskere fra fem kontinenter for å diskutere hvordan ny teknologi påvirker oss og samfunnet vi lever i.

colourbox1961173_v2jpg.jpg

dandelion with electric light

Hvordan kan du med enkle midler finne ut av om fisken du har på middagsbordet inneholder små biter av plast? Hva er forholdet mellom genmodifisering og bærekraft? Hvordan kan vi regulere og forstå hva bio- og nanoteknologi gjør med miljøet? Disse spørsmålene og mange flere tas opp på S.Net 2016.

Konferansen avholdes på Studentsenteret i Bergen, 12.-14. oktober 2016. Vi retter søkelyset mot etiske, juridiske og samfunnsmessige implikasjoner av avanserte bio- og nanoteknologier, men også andre teknologier, som IKT og fornybar energi. Her finnes vinklinger fra forskningspolitikk via ansvarlig innovasjon og sikkerhetsspørsmål til bærekraft og fremtidsvisjoner.

Bekreftede inviterte foredragsholdere:

  • Sheila Jasanoff, pforzheimer professor of Science and Technology Studies, Harvard Kennedy School:
     Law and Order at the Technological Frontier
  • Silvio Funtowicz, adjunct professor Centre for the Study of the Sciences and the Humanities:
    Can Science and Democracy coexist?
  • Joseph Dumit, professor of Anthropology,University of California at Davis:
    Corporate Speculation:Techniques for Calibrating Our Futures

Konferansen vil være på engelsk. Se våre engelske sider for program, påmelding og oppdateringer.