Hjem
Senter for vitenskapsteori
Morgenbladet kårer fantastiske formidlere

Jan Reinert Karlsen nominert til Morgenbladets kåring "fantastiske formidlere"

"Jan Reinert var den som gav meg troen tilbake på den tverrfaglige diskusjonen i norsk akademia", lyder begrunnelsen.

Jan Reinert Karlsen
Jan Reinert Karlsen, nominert til kåringen "fantastiske formidlere".
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Jan Reinert er tilsatt ved Senter for vitenskapsteori og har siden 2010 vært ansvarlig for UiBs dannelsesemner - emner som tar opp de store utfordringene på tvers av etablerte faglige skillelinjer og akademiske kulturer. Jan Reinert er nominert av en tidligere student ved UiB og du kan lese begrunnelsen i sin helhet nedenfor.

Begrunnelse

Jan Reinert var den som gav meg troen tilbake på den tverrfaglige diskusjonen i norsk akademia. Med Dannelsesemnene på UiB klarte han å få en hel forelesningsgruppe med studenter i alle stadier av utdanningsløpet til å engasjere seg i tema som klimaendringer og grunnloven fra vidt forskjellige fagdisipliner, og til å delta i dannelsesdiskusjonen sammen. Han brenner virkelig for formidling, for å skape arenaer for diskusjon og faglig refleksjon, og for møtepunkter mellom disipliner hvor ny innsikt kan oppstå. På foreslesninger og seminarer behandler han studenter og gjesteforelesere med den samme respekten uavhengig av hvor langt i "løypa" de er kommet, og er alltid villig til å lytte til det andre har å si. Samtidig er han inkluderende og legger til rette for at alle kommer til orde, og tar det aldri for gitt at det er han selv som sitter inne med hele svaret. Han lytter til kunnskap og argumenter, stiller spørsmål, utfordrer standpunkt og imøtegår utfordringer som kommer hans vei. Dannelsesemnene ved UiB hadde ikke eksistert slik de gjør nå uten ham, og studentene hadde vært mye fattigere uten.

Du kan gi din stemme i kåringen her.