Hjem

Tilrettelegging for studenter

Hovedinnhold

Illustrasjon akademisk karriere

Som student kan du søke om individuell kartlegging og tilrettelegging dersom du har en funksjonsnedsettelse, eller andre særskilte behov.

Retten til tilrettelegging gjelder studieløpet (læringsmiljøet, læremidler og undervisning) og vurderinger (eksamen eller andre vurderingsformer).

Formålet med tilretteleggingen er å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter for alle studenter.  

Ulike typer tilrettelegging

 

Jeg trenger tilrettelegging av eksamen / vurdering:

- Tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen (Studieavdelingen)
- Tilrettelegging ved andre vurderingsformer (Fakultet/institutt)

Jeg trenger tilrettelegging av mitt studieløp:

- Individuelt tilrettelagt undervisning
- Utvidet frist på innleveringer og obligatoriske aktiviteter
- Tilrettelagt lesesalplass og reservasjon av lesesalplass.
- Hvile-/ammerom 
- Lese- og skrivevansker
- Forelesning

Tilbud hos Sammen (Studentsamskipnaden i Bergen):

- Råd og veiledning om ulike støtteordninger 
- Psykologtjeneste 
- Kurs og grupper