Hjem

Tilrettelegging for studenter

Hovedinnhold

Illustrasjon akademisk karriere

Retten til tilrettelegging gjelder studieløpet (læringsmiljøet, læremidler og undervisning) og vurderinger (eksamen eller andre vurderingsformer).

Formålet med tilretteleggingen er å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter for alle studenter.  

Ulike typer tilrettelegging

Som student kan du søke om individuell kartlegging og tilrettelegging dersom du har en funksjonsnedsettelse, eller andre særskilte behov.

Jeg trenger tilrettelegging av eksamen / vurdering:

- Tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen (Studieavdelingen)

- Tilrettelegging ved andre vurderingsformer (Fakultet/institutt)

Jeg trenger tilrettelegging av mitt studieløp:

- Individuelt tilrettelagt undervisning

- Utvidet frist på innleveringer og obligatoriske aktiviteter

- Tilrettelagt lesesalplass og reservasjon av lesesalplass.

- Hvile-/ammerom 

Et enklere studieliv

Det finnes flere offentlige tilbud som kan bidra til å gjøre hverdagen din enklere.

- Sammen tilbyr blant annet studentrådgivning, boliger, helsetjenester og aktuelle kurs.

- Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) produserer litteratur i alternativ format for blinde og synshemmede studenter.

- NAV har flere aktuelle tjenester som for eksempel hjelpemiddelsentral, lese- og skriveverktøy.

Tilpasning for toppidrettsutøvere

Universitetet i Bergen ønsker at toppidrettsutøvere skal ha mulighet til å ta høyere utdanning parallelt med sin satsing på toppidrett.

Eksempler på forskjellige funksjonsnedsettelser (hørsel, syn, rullestol)

Universell utforming

Universell utforming handler om hvordan vi utformer samfunnet rundt oss for å øke menneskenes mulighet for samfunnsdeltakelse.

law books

Råd og utvalg, lover og handlingsplaner

Læringsmiljøutvalget, handlingsplan for styrking av læringsmiljøet, handlingsplan for likestilling, lov om forbud mot diskriminering, - og universitets- og høyskoleloven.