Hjem

Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse

Hovedinnhold

Illustrasjon akademisk karriere

Mange studenter har en funksjonsnedsettelse som er usynlig. Studenter som ser friske og spreke ut kan ha store fysiske problemer, andre kan ha psykiske problemer. Ulike funksjonsnedsettelser kan føre til at mange av disse studentene må bruke lengre tid på studiene enn det som er normert.

Hvem kan jeg kontakte?

Jeg trenger tilrettelegging av mitt studieløp:

- Individuelt tilrettelagt undervisning
- Utvidet frist på semesteroppgaver/øvinger
- Ta studiet over lengre tid
- Permisjon fra studiet

Jeg trenger tilrettelegging av eksamen / vurdering:

- Tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen (Studieavdelingen)
- Tilrettelegging ved andre vurderingsformer (Fakultet/institutt)

Andre tilbud hos Sammen (Studentsamskipnaden i Bergen)

- Råd og veiledning om ulike støtteordninger
- Psykologtjeneste
- Kurs og grupper

Grafisk illustrasjon spørsmålstegn og hender i været

Muligheter for tilrettelegging ved UiB

Her finner du eksempler på ulike tilretteleggingstiltak for studenter ved UiB.

Illustration man taking selfie by desk

Studier i utlandet

Er du student med behov for tilrettelegging finner du relevant informasjon om utveksling her.