Hjem
Tilrettelegging for studenter

Tilrettelegging av ditt studieløp ved UiB

Dersom du har en funksjonsnedsettelse eller særlige behov kan du ha rett på tilrettelegging av ditt studieløp.

Grafisk illustrasjon spørsmålstegn og hender i været
Har du spørsmål om tilrettelegging? Ta kontakt med studieveileder på ditt studieprogram/emne.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

I mange tilfeller vil du få svar på spørsmål om faglig tilrettelegging ved å ta kontakt med studieveileder eller faglærer ved ditt studieprogram. Sammen kan dere finne ulike tiltak som passer best for deg og din situasjon. Ta kontakt med informasjonssenteret for å snakke med din studieveileder før du sender inn søknad om tilrettelegging. 

Ta gjerne med dokumentasjon på din funksjonsnedsettelse i første samtale med oss dersom du ikke allerede har sendt dette. Det er viktig at det fremgår av dokumentasjonen hvilken funksjonsnedsettelse du har, og hvilken type tilrettelegging som kan være til hjelp for at du vil kunne mestre studiene på en bedre måte.

Ulike former for tilrettelegging

Tilrettelagt leseplass

Tilrettelagte leseplasser gir deg mulighet til å sitte på rom med færre studenter og reservasjon. Noen av plassene er utrustet med hev-senk pulter. Tilrettelagte leseplasser kan være et nyttig tiltak for deg med behov for spesialutstyr og hjelpemidler, behov for økt forutsigbarhet, eller for deg med konsentrasjonsproblemer og angst.

Vi gjør oppmerksom på at vi har et begrenset antall leseplasser. Tildelt plass gjelder for ett studieår om gangen (ca.15. september-15. juni). Vi anbefaler også at du undersøker med informasjonssenteret på ditt fakultet, for å høre om det finnes noen muligheter for å bli tildelt en leseplass på lesesalen(e) de disponerer.

Pensum på lyd

Å ha pensum tilgjengelig i lydformat eller på e-bok kan være til stor hjelp for deg med lese– og skrivevansker, synshemming eller andre konsentrasjonsvansker som går ut over lesingen.

Du søker selv om lånerett eller produksjonsrett hos Norsk lyd – og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Hjelpemidler

Har du et varig behov for hjelpemidler (over 2 år), kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket hvor du er folkeregistrert. Har du et midlertidig behov, kan det hende at fakultetet har noe utstyr du kan låne. 

Teleslynger og IR-anlegg kan gjøre det lettere å følge undervisningen hvis du har hørselsproblemer. En del auditorier og grupperom har også IR-anlegg. Du får låne «smykker» hos AV-tjenesten, og du kan låne det for ett semester av gangen. Det er fint hvis du varsler i fra hvis det er feil på smykket eller lydanlegget.

Lingdys og Lingpilot (Mac)

Dersom du har dokumentert dysleksi og trenger Lingdys eller Lingpilot (Mac) (lese- og skrivestøtteprogram), kan du fylle ut skjema på NAVs nettsider. Åpne gjerne lenken under i egen fane slik at du har denne veiledningen lett tilgjengelig: 

Skjema for søknad om hjelpemidler PC eller nettbrett (NAV 10-07.03)

 1. Velg om du trenger hjelp til å velge dokumentasjon eller ikke. 
   
 2. Fyll deretter ut det som er aktuelt, og trykk «neste».
   
 3. Last ned «første side til saken din» og «søknad om hjelpemidler mv.»
   
 4. Print ut skjemaene.
   
 5. Fyll inn personalia.
   
 6. Under punkt 5 kan du skrive at du har dysleksi, og at Lingdys eller Lingpilot (Mac) er et nødvendig hjelpemiddel for å fullføre din utdannelse.
   
 7. Under punkt 6 så fører du opp lingdys og/eller lingdys engelsk eller lingpilot (Mac).
   
 8. Under punkt 8 kan du skrive navn på ditt fakultet/institutt, og studieveileders e-postadresse. Under «ansvar for», skriver du "Innleie av kursholder fra Lingit".
    
 9. Under punkt 9 skriver du din egen adresse under leveringsadresse, samt ditt navn under kontaktperson, pluss ditt telefonnummer.
   
 10. Få tak i en bekreftelse om at du er tatt opp på et studium ved UiB. Dette sendes sammen med søknaden til NAV. Studieveileder kan lage en slik bekreftelse.

Du sender dine utskrevne skjema til NAV sammen med dokumentasjon på lese– og skrivevansker (rapport etter utredning). 

Video som viser utfylling av søknadsskjema til NAV (gjennomgår det samme som er nevnt i punktlista fra og med punkt 5).

Hvilerom

Alle fakultet har hvile-/ ammerom. Informasjonssenteret kan orientere deg om hvor disse befinner seg. 

Utredning av dysleksi og dyskalkuli

Mistenker du at du har lese – og skrivevansker eller matematikkvansker i så stor grad at det kan dreie seg om dysleksi eller dyskalkuli? 

Studenter som mangler dokumentasjon, eller som ikke er utredet for lese- og skrivevansker tidligere og som ønsker utredning nå, kan henvende seg til Studieavdelingen på e-post tilrettelegging@uib.no for å bli henvist til utredning. 

Dersom din utredning av lese- og skrivevansker er tilbake fra grunnskolen kan du søke om tilrettelegging på grunnlag av rapport fra denne utredningen, men UiB vil i utgangspunktet henvise deg til ny utredning. Dette vil være et ledd i søknadsbehandlingen og ny utredning vil være tilpasset dine studier på universitets- og høyskolenivå. 

Mentor

Dette er et tilbud til studenter som har utdanningsstøtte gjennom NAV, og du kan kontakte din saksbehandler i NAV om dette tilbudet.

Det å ha en mentor innebærer oppfølging fra en medstudent. Mentor kan være en å drøfte fag og gjøre øvinger sammen med, men også en støttespiller som kan bidra til planlegging og struktur i studiehverdagen. Mentor kan eventuelt også bistå med notater fra forelesning ved behov.

Bolig, parkering, transport og andre tilbud 

Sammen har flere leiligheter og hybler for studenter med funksjonsnedsettelse. Du kan få hjelp med parkering og transport. 

Les mer om bolig og andre tilbud hos Sammen (Studentsamskipnaden i Bergen) på deres nettsider

Utenlandsstudier

Internasjonal kompetanse og erfaring skal være tilgjengelig for alle. Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.

Hvilken dokumentasjon skal du legge ved

Hvilken dokumentasjon skal legges ved?

Dokumentasjonen skal være fra lege, psykolog eller annen sakkyndig, og må inneholde informasjon om de faktiske og konkrete ulempene din tilstand, eller medisinering, medfører.

Dokumentasjonen laster du opp samtidig med din søknad, eller i etterkant via linken "Skjema for ettersending av dokumentasjon", som du får i "Forvaltningsmeldingen" til din student-epost. 

Hvis ønskelig kan legen fylle ut dette skjemaet i stedet for ordinær legeerklæring. 

Søknad og dokumentasjon behandles konfidensielt. 

 Pollenallergi i vårsemesteret

Allergi gir vanligvis ikke grunnlag for å si at studenten har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen.

Ved alvorlige plager kan det likevel innvilges forlenget tid i form av hviletid. Det må da fremgå tydelig i legeerklæringen:

 • hvilke plager det gjelder,
 • hva slags pollen studenten er allergisk mot,
 • konkret hvilke uker/måneder dette gjelder,
 • at studenten har alvorlige plager

Kontakt

Hvis du har flere spørsmål om funksjonsnedsettelse og tilrettelegging kan du kontakte informasjonssenteret ved ditt fakultet. De vil hjelpe deg med tilrettelegging på institutt- og fakultetsnivå.

Det er en fordel om du tar kontakt så tidlig som mulig i semesteret for tilrettelegging av studiene dine.