Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiBTjenesteutvikling

Tjenesteinnovasjonsprogram

Tjenesteinnovasjonsprogrammet er et utviklingsprogram for administrativt ansatte på UiB.

Tjenesteutviklingsprogram
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

UiB Tjenesteutvikling er etablert for å sikre fornyelse og utvikling av de administrative tjenestene for å støtte UiBs primæroppgaver.  

For å understøtte målene i UiB Tjenesteutvikling tilbys det nå i samarbeid med Deloitte et Tjenesteinnovasjonsprogram for administrativt ansatte.

Hva kan du forvente av Tjenesteinnovasjonsprogrammet?

Programmet består av tre samlinger over en periode på fire måneder, totalt seks hele dager. I løpet av denne perioden vil du som deltaker:

 • Lære nye verktøy og metoder som kan brukes til å utvikle administrative tjenester.
 • Delta på godt organiserte samlinger med høy kvalitet på det faglige innholdet. 
 • Arbeide med reelle problemstillinger fra UiB knyttet til tjenesteinnovasjon. 
 • Få jobbe sammen med ansatte fra andre deler av organisasjonen. 

Hvorfor tilbyr vi et slikt program?

 • Øke endringskompetansen i organisasjonen 
 • Bidra med nye faglige perspektiver og kompetanse til å anvende verktøy og metoder for å utvikle bedre tjenester for UiB 
 • Understøtte en kultur for innovasjon og forbedring ved UiB 
 • Imøtekomme et ønske fra de ansatte om å ha et sterkere fokus på nytenkning og endringsorientering 

Om samlingene

Om samling 1 

14.-15. september 

Om samling 2 

 25.-26. oktober

Om samling 3  

6.-7. desember 

Første samling vil gi den teoretiske rammen for programmet, og en introduksjon til sentral metodikk innen innovasjonsprosesser.

Allerede første dag vil deltagerne jobbe praktisk med konkrete problemstillinger. 

Andre samling vil det jobbes konkret med valgt problemstilling, ved bruk av innovasjonsmetodikk.

Deltagerne skal gjennom disse to dagene utvikle ekte løsninger på ekte problemer basert på innsikt fra ansatte eller studenter (brukere). 

I siste samling skal deltagerne ferdigstille sin prototype (løsning) og presentere denne for nøkkelpersoner på universitetet. 

Videre vil samlingen oppsummere læring, reflektere rundt bruk i hverdagen og egen rolle som endringsambassadør.  

Kull 3
Foto/ill.:
Deloitte

Hva forventer vi av deg som deltaker?  

 • Samlingene er obligatoriske og krever tilstedeværelse fra oppstart til avslutning. 
 • Det skal utføres arbeid mellom samlingene, og det må påregnes en del tid til dette, ca. 6-8 timer i uken. Det forventes at du prioriterer arbeidet som skal gjøres og møter godt forberedt.
 • Etter gjennomført program forventes det at du skal anvende det du har lært i egen arbeidshverdag og være en ambassadør for arbeid med tjenesteinnovasjon på UiB.  Det er derfor viktig at din deltakelse i programmet er forankret hos nærmeste leder. 

Søknadsprosess

Det er leder som nominerer deltakere til programmet. Ta kontakt med din nærmeste overordnede dersom du ønsker å delta i programmet. 

Ledere nominerer kandidater via dette skjemaet

Søknadsfrist er: 22. august

Alle som blir valgt ut til å delta på programmet vil bli kontaktet av programkomiteen.