Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Tjenesteinnovasjonsprogrammet

Tjenesteinnovasjonsprogrammet er et utviklingsprogram for administrativt ansatte på UiB.

Tjenesteutviklingsprogram
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

UiB Tjenesteutvikling skal sikre fornyelse og utvikling av de administrative tjenestene, for å gi bedre støtte til UiBs primæroppgaver. For å understøtte disse målene tilbys administrativt ansatte Tjenesteinnovasjonsprogrammet. 

Hva kan du forvente av Tjenesteinnovasjonsprogrammet?

Programmet består av tre samlinger over en periode på fire måneder, totalt seks hele dager i tillegg til mellomarbeid. I løpet av denne perioden vil du som deltaker: 

  • Lære nye verktøy og metoder som kan brukes til å utvikle administrative tjenester. 
  • Delta på godt organiserte samlinger med høy kvalitet på det faglige innholdet.  
  • Arbeide med reelle problemstillinger fra UiB knyttet til tjenesteinnovasjon  
  • Få jobbe sammen med ansatte fra andre deler av organisasjonen

Om samlingene

Om samling 1 - Forstå

14-15. september

Om samling 2 - Skape

25-26. oktober

Om samling 3  - Levere

5- 6. desember

Første samling vil gi den teoretiske rammen for programmet, og en introduksjon til sentral metodikk innen innovasjonsprosesser. 

Allerede første dag vil deltagerne jobbe praktisk med konkrete problemstillinger.  

Mellom samling 1 og 2 vil deltakerne innhente innsikt knyttet til konkrete problemstillinger. 

 

Under andre samling vil deltakerne jobbe konkret med valgt problemstilling, ved bruk av innovasjonsmetodikk. 

Deltagerne skal gjennom disse to dagene utvikle ekte løsninger på ekte problemer basert på innsikt fra ansatte eller studenter (brukere).  

Mellom samling 2 og 3 vil deltakerne teste ut sine løsningsforslag på brukere. 

 

I siste samling skal deltagerne ferdigstille sin prototype (løsning) og presentere denne for nøkkelpersoner på universitetet.  

Deltakerne vil også reflektere rundt bruken av det de har lært i hverdagen og sin egen rolle som endringsambassadør.

Søknadsprosessen

Det er leder som nominerer deltakere til programmet. Ta kontakt med din nærmeste overordnede dersom du ønsker å delta.  

Ledere nominerer kandidater til Tjenesteinnovasjonsprogrammet via dette skjemaet. Nominasjonsfrist er 12. juni 2023. 

Alle som blir valgt ut til å delta på programmet vil bli kontaktet av programkomiteen.