Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Organisering

Her finner du en oversikt over hvordan UiB Tjenesteutvikling er organisert.

Hovedinnhold

Styringsgruppe

Arbeidet organiseres med en overordnet styringsgruppe som skal gi anbefalinger til universitetsdirektøren i tråd med prosjektets mandat. Styringsgruppen skal ta stilling til hvilke delprosjekter som skal etableres for utvikling og organisering av tjenester, og hvordan de organisatoriske rammene skal være for disse delprosjektene.

   Prosjektsekretariat

   Det opprettes et prosjektsekretariat som får ansvar for å tilrettelegge for arbeidet i styringsgruppen og som skal sikre gjennomføring av alle delprosjekter som styringsgruppen beslutter. Prosjektsekretariatet ledes av en programleder ved UiB.

   Delprosjekter

   Delprosjektene vil ha ulik innretning, fra pilotprosjekter basert på eksisterende utredninger til mer omfattende delprosjekt.

   Byggeprosjektet vil ha en en prosjektgruppe som fungerer i hele prosjektperioden, og ledes av en ekstern prosjektleder.

   Styringsgruppen medlemmer

   • Assisterende universitetsdirektør, Tore Tungodden, leder
   • Dekan Karl Harald Søvig, Det juridiske fakultet
   • Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, Fakultet for kunst, musikk og design
   • Biblioteksdirektør Maria-Carme Torras Calvo, Universitetsbiblioteket
   • HR-direktor, Sonja Dyrkorn
   • Stabsdirektør Kari Fuglseth, Universitetsdirektørens kontor
   • Administrasjonssjef Jorun Skei, Klinisk institutt 1
   • Overingeniør Kristian Botnen, Akademikerne
   • Seniorrådgiver Runa Jakhln, Forskerforbundet
   • Førstekonsulent Jørgen Melve, NTL/LO Stat
   • Seniorrådgiver Liv-Grethe Gudmundsen, Parat
   • Universitetets hovedverneombud June-Vibecke Knudtsen Indrevik, fast observatør

    Prosjektsekretariatet

    • Programleder Kathrine Brosvik Thorsen, HR-avdelingen
    • Harald Engesæth, AFF/NHH
    • Gunhild Sundal, Eiendomsavdelingen
    • Elisabeth Nesheim, HR
    • Gry Ane V. Lavik, Universitetsbiblioteket
    • Trine S. Pedersen, Universitetsdirektørens kontor
    • Frøy Katrine Myrhol, Kommunikasjonsavdelingen