Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Informasjon om byggeprosjektet Nygårdsgaten 5 (NG5)

For å understøtte målene for fremtidens administrasjon er det viktig at de fysiske forholdene legger til rette for det. Rehabiliteringen av NG5 er et viktig ledd i dette arbeidet.

NG5 oversiktsbilde
Nygårdsgaten 5 i fugleperspektiv
Foto/ill.:
Artec / UiB

Hovedinnhold

Byggearbeidet er avsluttet og bygget er overtatt av UiB. De ansatte flyttet inn 8. august, 2023.

Bilder fra prosjektet finner du her.

Tidligere statusoppdateringer

Status for prosjektet ved utgangen av mai 2023

I mai har det som tidligere vært stor aktivitet på byggeplassen, og vi har nå passert 300.000 nedlagte arbeidstimer.

I alle byggene pågår det utbedring etter reklamasjonsbefaringer. Ferdigstillelse av deler av plan 3 (helsetjenesten) og plan 2 (driftskontor) er dessverre noe forsinket.

Utvendige arbeider i Nygårdsgaten er godt i gang og det samme gjelder ferdigstillelse av gårdsrommene. Inngangen fra Fosswinckelsgate holdes igjen da denne inngangen er den sentrale inntransportveien av utstyr og møbler.

UiB sine arbeider med AV-utstyr og møbelleveranse følger fortsatt oppsatt plan.

Fremdrift er noe etter plan, men samlet overlevering skjer likevel som planlagt i slutten av juni.

Status for prosjektet ved utgangen av april 2023

I april har det som tidligere vært stor aktivitet på byggeplassen. Vi er nå virkelig i innspurten, og det er ca. 140 arbeidere på bygget hver dag.

I bygg A pågår det utbedring etter reklamasjonsbefaringer. Ferdigstillelse av deler av plan 3 (helsetjenesten) og plan 2 (driftskontor) er skjøvet ut i tid da disse arealene har vært vanskelig å angripe før arbeider i gårdsrom 1 er kommet lenger.

Innredningsarbeider i Bygg B (høyblokken) pågår for fullt.

I bygg C er det meste nå ferdig ned til plan 2 (kafeen), og også der nærmer det seg klart for utstyrsmontasje.

I storsalen jobber vi med å ferdigstille arbeider i himling/tak.

I plan 1 pågår oppdeling av møte - og undervisningsrommene. Sykkelkorridoren er ferdig og bare mindre arbeid gjenstår i garderobene.

På taket pågår det montasje av solceller.

Utvendig er grøfter og tilkoblinger i Nygårdsgaten kommet langt, og i mai starter opparbeidelsen av fortauet.

2. mai starter vi å montere UiB sitt AV-utstyr og møbelleveranse.

Fremdriften ligger noe etter plan, men samlet overlevering vil fortsatt skje gå som planlagt i slutten av juni.

Status for prosjektet ved utgangen av mars 2023

I mars har det som tidligere vært stor aktivitet på byggeplassen. Vi er i innspurten nå, og det er ca. 120 arbeidere på bygget hver dag.

I bygg A pågår teknisk utprøving og ferdigstillelse. Befaringer for sluttkontroll pågår også.

Innredningsarbeider i Bygg B (høyblokken) er i pågår for fullt, og nå er heiser montert og flislegging i trapper i gang. Atriumet ferdigstilles nå fra plan 6 og nedover.

I bygg C er det meste nå ferdig ned til plan 2 (kaféen). Glassveggen mot atriet er på plass og i kjøkken- og serveringsområdet pågår det flislegging på gulv og vegger.

I storsalen trekker vi nå av kabler til AV-utstyret.

I plan 1 jobber man med oppdeling av møte - og undervisningsrommene. Sykkelkorridoren er nå ferdig og bare mindre arbeid gjenstår i garderobene.

På taket har vi startet å montere solcellene.

Fremdriften i plan 2 ligger nå dessverre noe etter planen, men samlet overlevering skal likevel skje som planlagt i slutten av juni.

27. mars ble grunnstein/tidskapsel lagt ned av Statsråd Borten Moe.

Status for prosjektet ved utgangen av februar 2023

I februar har det som tidligere vært stor aktivitet på byggeplassen, med ca. 100 arbeidere i sving på bygget hver dag. Fremdriften går godt og vi følger fortsatt oppsatt plan med overlevering av plan 9 – 2 i slutten av april

I bygg A pågår det for tiden teknisk utprøving og ferdigstillelse. Befaringer for sluttkontroll er under oppstart.

Innredningsarbeider i Bygg B (høyblokken) pågår for fullt.

I bygg C jobber vi fremdeles med oppdeling og innredning sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer. Glassveggen mot atriet er snart ferdig og da kan plating og maling i Øksehugget starte.

I storsalen er man i ferd med å ferdigstille veggene og vi trekker kabler til AV-utstyret.

Gårdsplassen mot SV-bygget har fått ny tekking.

I plan 1 pågår gulvstøp og oppdeling av bakre arealer.

Til sist har vi startet tilknytting til offentlige avløpsanlegg i Nygårdsgaten.

Status for prosjektet ved utgangen av januar 2023

Det er nå under ett halvt år til bygget skal stå ferdig og det er stor aktivitet på byggeplassen!

I årets første måned har det vært stor aktivitet på byggeplassen. I alt er det ca. 110 arbeidere i sving på bygget hver dag nå.

Aktiviteten merkes, og fasaden i Øksehugget mot Nygårdsgaten er nå montert og svarer til forventningene.

Innredningsarbeider i Bygg B (høyblokken) pågår for fullt. Inngangspartiet fra Fosswinckelsgate er ferdig, og ferdigstillelsen av hovedtrappen i Øksehugget går etter planen. Toalettene er ferdig fliset og klar for utstyrsmontasje.

I bygg A pågår det rengjøringen for tiden (over himling) samt teknisk utprøving og ferdigstillelse.

I bygg C pågår fremdeles oppdeling og innredning sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer. Arbeidet i kjøkken og kafé pågår også for fullt.

I storsalen er kunst-elementene fra det gamle trapperommet kommet på plass, gulvet er støpt, og himling er montert og malt. Installasjoner pågår.

I plan 1 er bunkeren for det nedgravde boss-sug anlegget og røranlegget ut i Herman Foss gate nå ferdig, og oppbygging av korridoren til garderobene pågår. Snart er gulvet i plan 1 søndre del ferdig støpt og innredning kan starte.

Hull for glasstaket over plan 1 i gårdsrom 1 er ferdig.

Anbud nr. 1 på møbler er kommet inn og er blitt tildelt. Anbud nr. 2 er under evaluering.

Innkjøp av AV-utstyr og nettverk er gjennomført.

For øvrig følger fremdriften i byggeprosjektet oppsatt plan.

Status for prosjektet ved utgangen av desember 2022

Det er nå under ett halvt år til bygget skal stå ferdig og det er stor aktivitet på byggeplassen!

I årets første måned har det vært stor aktivitet på byggeplassen. I alt er det ca. 110 arbeidere i sving på bygget hver dag nå.

Aktiviteten merkes, og fasaden i Øksehugget mot Nygårdsgaten er nå montert og svarer til forventningene.

Innredningsarbeider i Bygg B (høyblokken) pågår for fullt. Inngangspartiet fra Fosswinckelsgate er ferdig, og ferdigstillelsen av hovedtrappen i Øksehugget går etter planen. Toalettene er ferdig fliset og klar for utstyrsmontasje.

I bygg A pågår det rengjøringen for tiden (over himling) samt teknisk utprøving og ferdigstillelse.

I bygg C pågår fremdeles oppdeling og innredning sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer. Arbeidet i kjøkken og kafé pågår også for fullt.

I storsalen er kunst-elementene fra det gamle trapperommet kommet på plass, gulvet er støpt, og himling er montert og malt. Installasjoner pågår.

I plan 1 er bunkeren for det nedgravde boss-sug anlegget og røranlegget ut i Herman Foss gate nå ferdig, og oppbygging av korridoren til garderobene pågår. Snart er gulvet i plan 1 søndre del ferdig støpt og innredning kan starte.

Hull for glasstaket over plan 1 i gårdsrom 1 er ferdig.

Anbud nr. 1 på møbler er kommet inn og er blitt tildelt. Anbud nr. 2 er under evaluering.

Innkjøp av AV-utstyr og nettverk er gjennomført.

For øvrig følger fremdriften i byggeprosjektet oppsatt plan.

Status for prosjektet ved utgangen av november 2022

I november har innredningsarbeidet i Bygg B (høyblokken) kommet ned til 4. etasje, og de første terrassoflisene er lagt i de øverste etasjene.

I øksehugget (plan 1 – 3) er ny hovedtrapp nå på plass, og i bygg A pågår det teknisk utprøving og ferdigstillelse av plan 3 og 2.

I bygg C jobber man også med oppdeling og innredning, sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer med unntak av i plan 1.

I storsalen er kunstelementer fra det gamle trapperommet kommet på plass, gulvet er støpt, og arbeider med himling og vegger er godt i gang.

I plan 1 er hovedgrøfter ferdig, og arbeidet med det nedgravde boss-sug anlegget er godt i gang, dette til tross for en del overraskelser i grunnen.

Taket er nå ferdig tekket, og det er klart for montering av solceller og bygging av takterrasse. Vi har startet å male fasadene, og tårnkranen i Nygårdsgaten er også blitt demontert i løpet av november.

Anbud nr. 1 på møbler har kommet inn og er tildelt. Anbud nr. 2 er nå sendt ut.

Leveranse av AV-utstyr er tildelt.  

Alt i alt er prosjektet fortsatt i rute, på tross av noen utfordringer med grunnen av bygget.

Status for prosjektet ved utgangen av oktober 2022

Siden sist har innredningsarbeidet i Bygg B (høyblokken) kommet ned til 6. etasje.

I øksehugget (plan 1 – 3) har vi startet arbeidet med ny hovedtrapp.

I bygg A pågår det nå teknisk utprøving og ferdigstillelse av plan 3 og 2.

I bygg C jobber vi med oppdeling og innredning sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer unntatt plan 1. Fasaden mot Fosswinckelsgate er nå klar for montering av glass.

I storsalen er kunst-elementer fra det gamle trapperommet kommet på plass.

I plan 1 er hoved-grøftene ferdig og arbeidet med det nedgravde boss-sug anlegget startet.

Gårdsrom 1 benyttes som riggområde en stund til så her avventes ferdigstillelse. I gårdsrom 2 er glasstaket over kafeen kommet på plass.

Anbud nr. 1 på møbler er kommet inn og vi evaluerer nå dette. Anbud nr. 2 sendes ut i starten av november. Tilbud på AV-utstyr er også kommet inn og er under vurdering.

Fremdriften for prosjektet følger fortsatt oppsatt plan.

Status for prosjektet ved utgangen av september 2022

I september har gjenoppbygging i Bygg B (høyblokken) gått inn i en «tett hus» fase. Det innebærer blant annet at det er startet innredningsarbeider fra plan 9 og nedover i bygget.

I øksehugget (plan 1 – 3) er eksisterende dekker nå fjernet, og stålkonstruksjonene for den nye glassveggen er kommet på plass.

2. september ble det avholdt kranselag for å markere tett hus. Dette ble avholdt i 9. etasje med over 100 deltakere.

I bygg A pågår det fremdeles innredning og maling, og I bygg C jobber vi med oppdeling og innredning sammen med oppsett av tekniske installasjoner i alle etasjer unntatt plan 1.

Gårdsrom 1 benyttes som riggområde en stund til, så her avventes ferdigstillelse til riggområde ikke lenger er nødvendig. I gårdsrom 2 er glasstaket over kafeen kommet på plass.

Kartlegging av møbler for ombruk er nå ferdig, og anbudet på møbler er sendt ut.  

Detaljering av takterrasse og overflater mot Nygårdsgaten og i gårdsrommene er ferdig og klar for bestilling.

Til slutt har vi avklart spørsmål rundt innredning og drift av kafeen i tett samarbeid med Sammen.

Fremdriften i prosjektet går fortsatt godt, og vi følger oppsatt plan.

Status for prosjektet ved utgangen av august 2022

I august har det fortsatt vært fokus på gjenoppbygging av øksehugget, og nytt tak på høyblokken er nå kommet på plass.

I bygg A jobber man fremdeles innredning og maling.

I bygg B er fasader i plan 7 – 9 under ferdigstillelse og gulvene er summet. Med tett hus er det klart for å starte innredningsarbeider.

I bygg C pågår det fortsatt oppdeling, det samme gjør innredning sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer med unntak av plan 1.

I gårdsrom 2 pågår fortsatt arbeidet med glasstak over kantinen.

Arbeidet med kartlegging av møbler for ombruk er ferdig, og anbudet på møbler sendes ut i starten av september. Detaljering av takterrasse og overflater mot Nygårdsgaten og i gårdsrommene er avklart og reviderte priser innhentes.

Man har også startet å drøfte innredning og drift av kafe/kantine med Sammen.

Prosjektet går godt og fremdriften følger oppsatt plan.

Status for prosjektet juli 2022

I løpet av sommeren har det skjedd mye i Nygårdsgaten 5. Gjenoppbygging i øksehugget fortsetter for fullt, og det er nå etablert nye heiser, trapper og dekker opp til plan 9. I tillegg er nytt tak på høyblokken er i ferd med å komme på!

I bygg A pågår det fremdeles innredning og maling.

I bygg B vil det være tett hus om noen uker og da starter innredningsarbeidet der.

I bygg C pågår det nå oppdeling, og man jobber med innredning sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer unntatt i plan 1.

Gårdsrom 1 er ferdig revet og montasje av nye fasader er ferdig. I gårdsrom 2 jobber vi med glasstak over kantinen.

Kartlegging av møbler for ombruk er ferdig og anbudet på møbler sendes ut i løpet av august. Det samme gjelder for oversikt over IT og AV-utsyr som er utarbeidet og legges til grunn for anbud som også vil bli sendt ut i august.

Løsning for ny trafo og strømforsyning er avklart og nytt trafobygg er etablert.

Detaljering av takterrasse og overflater mot Nygårdsgaten og i gårdsrommene er avklart.

Tilbud på drift av kafe/kantine foreligger og det er Sammen som ble tildelt kontrakten.

Fremdriften i prosjektet følger fortsatt oppsatt plan.

Status for prosjektet mai 2022

Arbeidet på Nygårdsgaten 5 ligger fortsatt i rute og i mai har det blitt etablert nye heiser, trapper og dekker opp til plan 7 i øksehugget. Øksehugget er fortsatt åpent og nytt tak på høyblokken kommer på plass i august.

I bygg A pågår det nå innredning og maling. Arbeidene er kommet så langt at gulvbelegg nå er i ferd med å legges på plass.

I bygg C jobbes det med oppdeling, og innredning pågår sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer med unntak av i plan 1.

Gårdsrom 1 er ferdig revet og montasje av nye fasader er stort sett også gjort ferdig. I gårdsrom 2 er det i løpet av mai kommet opp nye fasader.

Kartlegging av møbler for gjenbruk er nå ferdig og anbudet på møbler sendes ut primo juni.  Gjenbruksgraden er gledelig høy.

Oversikt over IT og AV-utsyr er ferdig utarbeidet og dette legges til grunn for anbud som vil bli sendt ut over sommerferien.

Løsning for ny trafo og strømforsyning til bygget er nå avklart og under oppstart.

Detaljering av takterrasse og overflater mot Nygårdsgaten og i gårdsrommene er under arbeid.

Tilbud på drift av kafe/kantine foreligger og er til vurdering.

Status for prosjektet april 2022

Fremdriften i prosjektet følger fortsatt oppsatt plan, og siden sist har nye heiser, trapper og dekker opp til plan 6 i bygget kommet på plass. Gjenoppbyggingen av øksehugget fortsetter også.

Videre jobbes det nå med innredning og malearbeid i bygg A. Dette arbeidet er kommet så langt at man er klare til å montere himlingene. 

I bygg C er gulvene avrettet ned til plan 2 og man jobber med oppdeling og innredning samtidig som de tekniske installasjonene er i ferd med å komme på plass.

Gårdsrom 1 er snart ferdig revet og man har startet arbeidet med å montere nye fasader. I gårdsrom 2 ble fasadene ferdig montert i løpet av april.

Kartleggingen av møbler for gjenbruk er ferdig og nå jobbes det med plassering av disse i forskjellige etasjer og arealer.

Løsning for ny trafo og strømforsyning til bygget er avklart og under behandling, og detaljering av takterrasse og overflatene mot Nygårdsgaten og i gårdsrommet er under arbeid.

Tilbud på drift av kantinen i NG5 vil foreligge i løpet av starten av mai.

Status for prosjektet mars 2022

I løpet av mars har gjenoppbygging i øksehugget pågått for fullt. Det er nå etablert nye heiser, trapper og dekke opp til plan 2.

I bygg A pågår det innredning og maling. Arbeidene er kommet så langt at tekniske installasjoner i himlinger nå kan monteres.

I bygg C er gulvene avrettet ned til plan 2 og oppdeling og innredning pågår.

Gårdsrom 1 er snart ferdig revet og montasje av nye fasader er nært forestående. I gårdsrom 2 er det kommet opp nye fasader i deler av gårdsrommet.

Kartlegging av møbler for gjenbruk er tilnærmet ferdig og det arbeides nå med plassering i de forskjellige etasjene og arealene.

Brakkerigg er etablert på Nygård skole, denne skal etter planen bli stående til høsten 2023.

Fremdriften i prosjektet følger fortsatt oppsatt plan.

Status for prosjektet februar 2022

I februar er gjenoppbygging i øksehugget påbegynt med nye fundamenter, og vegger i plan 1. er blitt ferdigstilt.

I fløy A (mot Hermann Foss gate) går gjenoppbygging for fullt i fra 2. til 6. etasje. Her er det meste av skillevegger kommet opp og tekniske installasjoner følger nå på. Maler er blitt noe forsinket på grunn av pandemien, men det er ikke snakk om kritiske forsinkelser.

I bygg C (mot St.Paul kirke) er avretting av gulver startet og det kommer snart opp skillevegger her også.

Saging av større åpninger i fasaden mot bak-plass er startet og det samme gjelder rivning av betongkonstruksjoner i gårdsrommet. Vi håper å være ferdig med det meste av disse støyende aktivitetene før påske.

Kartlegging av mulig gjenbruk av møbler pågår for fullt og det foreligger nå et interiørkonsept som tar utgangspunkt i høy grad av gjenbruk. Det samme gjelder også for IT- og AV- utstyr.

Det er nå ca. 75 arbeidere på byggeplassen og det etableres supplerende rigg på skoleplassen til Nygård skole. Denne brakkeriggen vil bli stående til tidlig høst 2023.

Status for prosjektet januar 2022

Siden sist er rivearbeidene i øksehugget blitt ferdigstilt, og det er blitt gravd ut for fundamenter for nye heiser og hovedtrappen. Under arbeidet med grunnforholdene møtte vi på problemer i området for bunkersen til bosssuget og har vi har derfor måttet flytte på dette måttet flytte på dette. Dette vil medføre litt omrokkering på fremdriften, men ikke medføre noen forsinkelser. Det vil imidlertid gi noen mindre endringer i planløsninger oppover i bygget, men disse er bare knyttet til plassering av nedkastluker.

I fløy A (mot Hermann Foss gate) går gjenoppbygging for fullt i fra 2. til 6. etasje. Her er det meste av skillevegger kommet opp og tekniske installasjoner følger på.

Saging av større åpninger i fasaden mot bakplass starter i denne perioden. Her bygges det støydempende stillas før arbeidene starter opp.

Avdelingene har gjennomgått alternative innredninger for multirom og prosjektrom, og dette bearbeides nå.

Vi har også mottatt tillatelse for montering av solceller på taket, og kartlegging av gjenbruk av møbler pågår for fullt.

Status for prosjektet november/desember 2021:

I november har riving av betongkonstruksjoner i «øksehugget» vært den dominerende oppgaven i prosjektet. Samtidig er vi godt i gang med arbeider med grøfter og rør i grunne.

Ventilasjonsaggregater som skal stå i underetasjen er kommet på plass og sammenstilles. Fjernvarmen til bygget er også på plass igjen og vil fremover bli brukt til byggoppvarming.

Så har vi startet arbeider med graving for det nedsenkete bossrommet (boss-sug anlegg).

Arbeider med innredning er startet i plan 6 i fløyen mot Hermann Foss gate. Brukeren har fått seg forelagt innredningsplaner og vil behandle disse i kommende periode.

Arbeidene ligger noe bak plan i øksehugget, men dette vil bli tatt inn igjen.

Status for prosjektet oktober/november 2021:

I siste periode har avsluttende innvendig riving av lette konstruksjoner blitt gjennomført. Etasjene står nå tomme og klare for gjenoppbygging. Samlet er over 1700 tonn avfall tatt ut fra innvendig riving.

Den tunge rivningen av betong pågår for fullt og er nå kommet ned til 4. etasje. Taktekking er fjernet på hele taket, og ny tekking er snart ferdig. Arbeidet med «Øksehugget» som skal åpne bygget fra Nygårdsgaten til Fosswinckelsgate er kommet ned til 4. etasje. Dette er en omfattende operasjon.

Mot Herman Foss gate er det tett tak og arbeider med avretting av gulv er godt i gang.

Det er søkt om tillatelse til å plassere 750 m2 solceller på taket.

Kartlegging av møbler og innredning som kan gjenbrukes er startet opp.

I plan 1 pågår det gravearbeider og legging av nye tekniske fremføringer.

Byggearbeidene følger fortsatt oppsatt fremdrift.

Status for prosjektet september/oktober 2021:

Etter sommeren har det foregått innvendig riving og det meste av etasjene står nå tomme og klare for gjenoppbygging. Til sammen er over 1700 tonn avfall tatt ut fra innvendig riving.

Den tunge rivningen av betong pågår for fullt og er nå kommet ned til 5. etasje. Taktekking er fjernet på deler av taket og ny tekking pågår. Snart starter arbeidet med «Øksehugget» som skal åpne bygget fra Nygårdsgaten til Fosswinckelsgate. Dette er en omfattende operasjon.

Nye fasader er nå ferdig prosjektert og satt i bestilling.

I plan 1 pågår det gravearbeider for nye tekniske fremføringer.

Alle avdelinger har blitt innplassert i bygget, og vi har gjennomført en detaljert planlegging av alt IT-AV utstyret som skal inn i arealene.

Planlegging av inventar (nytt og gjenbruk) pågår også nå. 

Overordnet følger byggearbeidene fortsatt oppsatt fremdrift. Vi er med andre ord i rute.
 

Bilder fra prosjektet finner du her.

Status for prosjektet juli / august 2021:

Gjennom sommeren har det foregått innvendig riving og det meste av etasjene står nå tomme og klare for gjenoppbygging. Samlet er over 700 tonn avfall tatt ut fra innvendig riving.

Den tunge rivningen av betong er startet og de øverste etasjene i høyblokken er åpnet. Alle oppbygg på takene mot St. Paul er revet. Snart starter arbeidet med «Øksehugget» som skal åpne bygget fra Nygårdsgaten til Fosswinckelsgate. Dette er en omfattende operasjon.

Alle avdelinger er innplassert i bygget, og det er startet en detaljert planlegging av IT- AV utstyr som skal inn i arealene.

I plan 1 er etterutdannelses-arealene fastlagt og også her pågår detaljplanlegging av IT- og AV-utstyr.

Nygårdsgaten 5 skal knyttes til BIR sitt boss-sug og dette er nå på plass med nedkast og sentralanlegg under bakken.

Byggearbeidene følger oppsatt fremdrift.

Status for prosjektet mai / juni 2021:

Ved utgangen av mai har prosjektet nådd en rekke milepæler.

Samspills/optimaliseringsfasen er avsluttet og gjennomføringsfasen er startet. Det har pågått innvendig riving parallelt med optimaliseringen og bygget er nå so godt som ribbet innvendig. Ikke overraskende ble noe asbest påvist, men dette er nå sanert og bygget er rengjort.

Optimaliseringsfasen har vært meget vellykket og en rekke usikkerhetsmomenter er avdekket og løst før utførelse. Plan 1, etterutdannelse- og kursavdelingen, er ferdig prosjektert. Det samme gjelder bossuget som har fått en løsning med et nedgravd anlegg under gulvet i plan 1.

Optimaliseringen har resultert i 50 endringer/justeringer med en samlet kostnadsramme på 25 mill. eks. mva. Dette er noe under avsatt beløp.

I slutten av mai kom tårnkranen opp i Nygårdsgaten. Den er nødvendig for å kunne starte det tunge rivearbeidet (fjerning av vegger og dekker i betong). Dette er nå startet.

I samarbeid med Estetisk utvalg er kunstverket i trapperommet kartlagt for demontering og senere remontering. Dette er en krevende operasjon som vi vil ha fokus på fremover.

Inn mot sommeren er det riving som er hovedaktiviteten.

Så langt er det revet 350 tonn i bygget. Dette sorteres før det går til mottak og vi holder en sorteringsgrad på 98%.

Det har ikke vært skader på ansatte som har gitt fravær.

Om prosjektet

Nygårdsgaten 5 er et moderne kontorbygg med tiltalende og gode arbeidsplasser tilpasset fremtidige funksjoner. Bygget skal være fysisk og funksjonelt fleksibelt, og legge til rette for gode tjenesteleveranser, høy grad av tilgjengelighet og godt samspill med ulike ansattgrupper.

Nygårdsgaten 5 skal gi plass til 450 arbeidsplasser. Det etableres kantine i plan 2 og storsal med møteromssenter i plan 1.

"Øksehugget" blir kommunikasjonsaksen som knytter nye NG5 sammen på tvers av etasjer, mellom interne avdelinger og mellom arbeidsplasser og fellesarealer. Gjennomgangen fungerer som en innendørs gate åpen for gjennomgang på dagtid. Viktig funksjoner som trapp og heis, møteromsavdeling, kantine og gjestearbeidsplasser ligger alle direkte knyttet opp mot denne aksen.

Alle disse funksjonene er samlet i de lavere etasjene mellom respektive inngangsparti. Oppover i etasjene blir bygget gradvis mer rendyrket for arbeidsplasser, med rene arbeidsplassetasjer fra plan 4 til 9. 

Ut mot Nygårdshøyden åpner gjennomgangen seg fra 1. til 6. etasje og danner et høyt og luftig atrium. Fra atriet strekker det seg en skrå glassvegg langs "øksehugget", gjennom gårdsrom 2 og videre inn i inngangspartiet i plan 3. 

Arbeidet med byggeprosjektet utføres med Eiendomsavdelingen som prosjektansvarlig og ledes av en ekstern prosjektleder. 

Byggherrens organisasjon

  • Senioringeniør/Byggherrens representant: Morten Storheim
  • Ekstern prosjektleder/ Multiconsult: Tom Arne Olsen
  • Byggeledelse ved prosjektet er Kepla AS ved Ronny Abrahamsen som hovedbyggeleder de har også SHA koordinatorrollen ved Hildegunn Enes.

Entrepenørens organisasjon

  • Totalentreprenør er Brødrene Ulveseth AS ved Odd Jarle Kleppe som prosjektleder.
  • Arkitekt er Artec AS ved Jørgen Ekerhovd, Marianne Sether Knudsen og Per Reigstad.

Informasjon til naboer

  • Fysisk oppstart av arbeidene: 1 mars 2021.
  • Forventet ferdigstillelse: juni 2023

I perioden januar 2022 til juni 2023:

Innvendige arbeider i bygget pågår.

  • Nye tekniske anlegg blir montert.
  • Innredningsarbeider pågår.
  • Arbeidstiden vil være fra kl 07:00 til 19:00.

Byggekomité for ombyggingen av Nygårdsgaten 5:

UniversitetsdirektørTore TungoddenLeder
EiendomsdirektørKjartan NessetMedlem
Avdelingsdirektør, ØkonomiavdelingPer Arne FoshaugMedlem
Daglig leder, Nygårdshøyden Eiendom AS,Simen SætersdalMedlem
Seniorrådgiver/ProsjektkoordinatorKathrine Brosvik ThorsenMedlem
Bedriftsfysioterapeut/BedriftshelsetjenestenBente N. HordvikMedlem
Hovedvernombud for sentraladministrasjonenMary Stien RørdalMedlem
Seniorrådgiver/Sekretær for gruppenElin HorntvedtMedlem
Senioringeniør/Byggherrens representantMorten StorheimFast møtende
Ekstern prosjektleder/ MulticonsultTom Arne OlsenFast møtende

Våre partnere i prosjektet

https://www.ulveseth.no/
https://kepla.no/
https://artec.no/
https://www.multiconsult.no/