Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Prosjekt Tjenesteutvikling

Erstatningslokale for NG5 blir Kalfarveien 31

Sentraladministrasjonen som i dag er lokalisert i Nygårdsgaten 5 flytter til Kalfarveien 31 i løpet av våren 2020.

Neste
Kalfarveien 31 - fasade
Foto/ill.:
DNB Næringsmegling
1/3
Kalfarveien 31 - fasade
Foto/ill.:
DNB Næringsmegling
2/3
Kalfarveien 31 - fasade
Foto/ill.:
David Aasen Sandved
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

I perioden fra høst 2020 til vår 2022 skal bygget i Nygårdsgaten 5 renoveres. I byggeperioden vil ansatte som i dag befinner seg i Nygårdsgaten 5 ha sin arbeidsplass i Kalfarveien 31.

Vurderte ulike alternativer

Det har blitt jobbet med ulike alternativer som erstatningslokaler, og både brakkebygg og universitetets egne arealer har blitt vurdert. Det stod til slutt mellom leie av lokaler på Nøstetorget/Veiten og i Kalfarveien. Styringsgruppens medlemmer og lokale verneombud ble invitert med på en befaring, der de kunne komme med innspill til vurderingen av de to alternativene.

I styringsgruppemøtet 12.04.19 ga styringsgruppen sin tilslutning til å leie Kalfarveien 31. Dette alternativet skilte seg ut blant annet ved at det kan ha plass til alle ansatte på én lokasjon og at bygget legger godt til rette for samhandling.

Et ærverdig bygg med mye historie

Kalfarveien 31 er et historisk bygg som ble oppført i sveitserstil i 1857. Bygget er i dag oppgradert med moderne tekniske installasjoner.

I dag sitter blant annet Institutt for global helse og NORCE i Kalfarveien 31, disse skal flytte ut sommeren 2020. Adressen består av tre bygg, som i stor grad er innredet med cellekontor. Det er planer om å oppgradere deler av hovedbygget for å få en bedre utnyttelse av byggets areal, der blant annet noen kontor slås sammen til mindre landskap for 4- 6 personer med tilhørende stillerom og møterom.

Gode muligheter for samhandling

Bygget i Kalfarveien har flere fellesområder som vil kunne legge fysisk til rette for samhandling på tvers av avdelingene og videre utvikling av tjenester og kompetanse. Det er felles kantine i bygget og et godt utvalg av ulike typer møterom, i tillegg til gode muligheter for å innrede ulike former for prosjektrom.

Transport

Campusbussen stopper i Kalfarveien, og det vil arbeides videre med flere tiltak som kan gjøre det enkelt for ansatte å forflytte seg til andre deler av campus. Noen av forslagene som skal utredes nærmere er tilgjengelige el-sykler og el-sparkesykler, og tilgang til arbeidsplasser på Nygårdshøyden for ansatte som har behov for kortere arbeidsøkter mellom møter.

Veien videre

Det vil nå jobbes videre med detaljplanlegging av flytteprosessen, avdelingenes plassering i bygget, ordninger for parkering og transport samt muligheter for utprøving av nye arbeidsformer, i tett dialog med avdelingene. Prosjekt Tjenesteutvikling vil informere de ansatte om status i prosjektet fortløpende.