Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Prosjekt Tjenesteutvikling

Design Sprint - En tydelig, fasilitert og velprøvd metode!

I en (Google design) sprint bygger og tester man ut et konsept på fem dager. Da får en konsentrasjon og fokus på en problemstilling ved å jobbe intensivt.

Design Sprint ved UiB

Produsent:
Silje Marie Bjerkeng

Hovedinnhold

Vi har spurt fasilitator fra AFF Kristine Kjellsen, hva en design-sprint er og når en skal bruke denne metoden? Kjellsen har akkurat fasilitert en fem dagers sprint for prosjektet ‘Et felles servicesenter’. Du kan se deler av sprinten i videoen over.  

Hva er en design sprint? 
I en sprint jobber intensivt i et tverrfaglig team som kan belyse viktige sider av en problemstilling.  

Man snakker med både brukere og eksperter på kort tid, noe som gir store mengder input som prosesseres uten avbrudd.  Det er en effektiv prosess, der man unngår å bruke store mengder tid og penger på noe som kanskje ikke er så lurt. 

Metoden er tydelig, fasilitert og velprøvd.

Det er en smart måte å løsrive seg fra det gamle og finne nye løsninger på. Prosessen legger opp til at man skal få ut det beste av deltakerne ved å bruke mer tid på det som virkelig er viktig. Design sprint brukes av både privat og offentlig sektor, eksempler er British museum, FN, UiB, Sparebanken Vest, It’s Learning, Slack, AirBnB, Uber, Google og Facebook. 

Når egner Sprint-metodikken seg? 
Sprint metodikken er ikke en metode som egner seg for å finne nye behov og ideer uten grunnlag. Det er imidlertid en ypperlig metode dersom du har en relativt tydelig problemstilling som du ønsker å evaluere på en ny måte. 

Det kan være: 

  • Konseptutvikling 
  • Produktutvikling 
  • Problemløsning 

Det er viktig at man har rom til å endre omfang og retning underveis. Dette er en metode der man bruker godt med tid på å undersøke problemet og mulige løsninger. Tilslutt tester en ut den beste løsning på brukerne, for å sjekke ut om dette faktisk har noe for seg.  

Det kan også være en veldig god metode å bruke for å komme videre fra å diskutere noe, til å faktisk sjekke om det kan fungere. Den store forskjellen er at du tvinges til å ta grep og vurdere om resultatet skal tas videre, endres eller skrinlegges for godt, sier fasilitator Kristine Kjellsen. 

Et felles servicesenter:  
På videoen kan dere se deler av sprinten som ble gjennomført i forbindelse med prosjektet 'Et felles Servicesenter'. Her har prosjektet utredet et konsept og kommet frem til følgende målsetninger: 

Målet med konseptet er en helhetlig og ansvarlig administrasjon for alle brukere, hvor: 

  • Service og tjeneste er i fokus
  • Sluttbrukeren skal få svar så raskt som mulig 
  • Servicesenteret løser saker og videresender til riktig mottaker ved behov 
  • Det er sømløst samarbeid mellom fakultets- og sentral-administrasjonen 

Planen videre er å ha en tett samkjøring mellom servicesenter-prosjektet og topdesk-prosjektet (nytt issue-tracker).