Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Prosjekt Tjenesteutvikling

Arena for samhandling

Direktørene og mellomlederne i sentraladministrasjonen var samlet på Solstrand 2. og 3. september for å arbeide med arbeidsplasskonsept og felles servicesenter/tjenesteportal-prosjektet.

To sider av samme service

Felles servicesenter og tjenesteportal-prosjektet kommer til å arbeide tett for å oppnå sine målsetninger om 'en vei inn', brukerfokus, selvbetjening, enhetlig service og bygge en servicekultur. 

Det var viktig for prosjektet å få avklaringer i forhold til forventninger til avdelingene og hva ansatte kan forvente ved lansering 7.oktober. 

Åpent team

Det skjer mye i prosjektet Felles servicesenter og Tjenesteportal for tiden. For å informere om disse er det opprettet et åpent team som alle kan følge. 

Klikk på "Opprett og bli med i team" under teamlisen din, og se etter "Bli med i et team med en kode"-kortet. Skriv inn koden:2fjeevf

Arbeidsplasskonsept

Ledergruppene arbeidet videre med arbeidsplasskonsept, hvor de blant annet fikk mulighet til å hente inspirasjon fra hverandres konsepter. Avdelingene arbeider nå videre med sine konsepter, før disse vil presenteres i verksted 3.

Arena for samhandling

Tilbakemeldingene fra samlingen viser at ledelsen opplever det som hensiktsmessig å samles for å ha tettere dialog og samhandling på tvers av avdelinger og nivå. Det er i tillegg en fin arena for raske avklaringer. 

Tjenesteutvikling ønsker å legge til rette for dette også i fremtiden.