Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Prosjekt Tjenesteutvikling

Et steg nærmere nye Nygårdsgaten 5!

To viktig milepæler er nådd. Universitetsstyret har vedtatt at Nygårdsgaten 5 rehabiliteres. Styringsgruppen for Prosjekt Tjenesteutvikling har også sluttet seg til avdelingenes arbeidsplasskonsept slik de nå foreligger.

Universitetetsstyret behandlet 26.9 saken om rehabilitering av Nygårdsgaten 5 (NG5), som innbefatter både samling av sentraladministrasjonen og utviklingen av en fellesarena for hele universitetet. Styret vedtok rehabilitering av NG5. Se styredokumentet her. 

Arbeidsplasskonsept - prosessen rundes av i denne omgang

I verksted 3 ble prosessen knyttet til arbeidsplassutforming i nye NG5 rundet av i denne omgang. Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden innledet verkstedene med å takke alle ansatte, brukerutvalg, ledergrupper og eksterne samarbeidspartnere for involvering og innspill.

Styringsgruppen for Prosjekt Tjenesteutvikling har sluttet seg til avdelingenes arbeidsplasskonsept slik de nå foreligger. Frem mot innflytting i 2022 vil det arbeides videre med utvikling av tjenester og arbeidsformer. Det betyr at det trolig vil bli justeringer på løsningene som foreligger, men hovedkonseptene er nå på plass. Brukerutvalget vil sikre fortsatt medvirkning i byggeprosjektet.