Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Prosjekt Tjenesteutvikling

Justin Ferrell - Hvordan kan vi skape en tilpasningsdyktig organisasjon?

Dette var et av spørsmålene eksperten på design-thinking og organisasjonsdesign Justin Ferrell diskuterte under frokostsamling i Universitetets aula 10.12.19.

80 deltakere var samlet i Universitetets aula for å få innblikk i "How to develop exponential leaders, adaptive teams and a resilient organization in a University context”

Justin Ferrell er dr. of stategic partnerships ved institutt for Design, Standford universty og ekspert innen Design-Thinking metoden. Han er opptatt av samarbeid på tvers av fag, hvilke miljøer som fremmer innovasjon, og hvordan vi kan bidra på individ, gruppe og organisasjonsnivå for å oppnå kreative løsninger og innovasjon?

Tilbakemelding fra salen

Det var lagt opp til gruppearbeid blant deltakerne, hvor det kom mange innspill og tilbakemeldinger på hva som kan være gode ambisjoner, og hva 'vi' og 'jeg' kan gjøre for å legge til rette for brukerorientert innovasjon og utvikling.

Ambisjoner

 • Økt brukermedvirkning
 • Samarbeid på tvers og kultur for samhandling
 • Fokus på kommunikasjon - internt og eksternt
 • Gi fleksibilitet
 • Skape felles mål og kultur gjennom involvering 

Hva kan vi gjøre?

 • ikke ha en formening om 'sånn skal det bli' på forhånd
 • Skape felles møteplasser
 • Tilrettelegge og fasilitere
 • Tverrfaglige team med delegert beslutningsmyndighet
 • Ikke glemme de vitenskapelige i prosessen

Hva kan jeg gjøre?

 • Hive seg ut i det!!
 • Være mottakelig for innspill
 • Lytte
 • Motiviere 
 • Foreslå muligheter
 • Gi ansvar, skape rom og følge opp fremdrift
 • Være en pådriver
 • Tørre å feile

Utfordring til ledelsen 

Prosjektleder Harald Engesæth utfordret ledelsen på å gi ansatte som kommer fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet rom for og muligheter til å bruke design-thinking metodikken i organisasjonen til beste for UiBs kjernevirksomhet.