Hjem
Prosjekt Tjenesteutvikling
Nyhet

BRAIN SPRINT: Hvordan komme frem til de gode idéene?

Det sies at brainstorming ikke nødvendigvis gir de resultatene eller den kreativiteten som man ønsker. Prosjekt Tjenesteutvikling ville derfor utfordre 120 HR-medarbeidere og ledere på HR-dagen til en brainsprint.

En brainsprint er inspirert av design sprint metodikken og skal hjelpe deltakerne til idègenirere på en systematisk og ryddig måte.

I løpet av 90 minutter fikk deltakerne: 

  • Presentert en problemstilling om kompetanseutvikling
  • Fikk innsikt fra eier av problemstillingen
  • Fikk innsikt i brukerens behov
  • Hentet inspirasjon fra andre
  • Generert idéer, i flere omganger 
  • Skissert forslag til løsning
  • Valg av den beste løsningen

Dette er de fleste stegene som inngår i en deign sprint gjort på 90 minutter. 

En metode som kan brukes på mange områder

Prosjekt Tjenesteutvikling ønsker å gi flere ansatte innsikt i design-sprint metodikken og inspirere til hvordan denne kan brukes i organisasjonen. Metoden kan benyttes i sin helhet, eller man kan bruke elementer til idé-generering, fatte raske beslutninger og mye mer. 

Prosjektet vil legge opp til flere opplæringsaktiviteter i løpet av våren. 

Interne fasilitatorer

Det ble brukt UiB-ansatte til å fasilitere arbeidet som ble gjort under brainsprinten. Det er viktig for prosjektet å bygge opp intern kompetanse på dette, som kan bidra inn i organisasjonen. 

Kompetanseutvikling

Problemstillingen på brainstprinten var:

'Hvordan kan HR legge til rette for arbeidet med kompetanseutvikling på en måte som både oppleves som attraktivt for de ansatte og som treffer UiB sine fremtidige behov?

Det kom mange gode løsningsforslag fra dette arbeidet som HR-avdelingen vil ta med seg inn i det videre arbeidet med kompetanseutvikling.