Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Prosjekt Tjenesteutvikling

POP-UP uke: En praktisk innføring i ny arbeidsmetodikk

Denne uken har det vært POP-UP verksted på UiB, hvor ansatte har fått mulighet til å få et praktisk innblikk i ny metodikk. Interessen har vært stor og 150 ansatte har meldt seg på verkstedene.

POP-UP formatet
Hensikten med POP-UP formatet er å tilgjengeliggjøring korte, opplæringsverksted ute på fakultet. Flere av tilbakemeldingene fra deltakere viser at formatet på POP-UP verksted fungerer bra.

'Verkstedene gir en kort og grei innføring i metodikken i et format som fungerte godt. 45 minutter med 5 deltakere er akkurat passe' - sitat fra deltaker. 

'Kort og fokusert introduksjon til tema. Små grupper gjør nok at de fleste får noe ut av et så kort kurs' - sitat fra deltaker. 

Praktisk tilnærming
Selv om verkstedene kun varer i 45 minutter er det lagt opp med en praktisk del slik at man får prøve ut metodikken. Deltakerne opplevde en praktisk tilnærming er nyttig. 

'Veldig lett å forstå metodikken fordi vi fikk prøve ut selv' - sitat fra deltaker. 

Tilbud for alle
Det ble også påpekt at deltakerne satt pris på at dette er et tilbud som er tilgjengelig for alle. 

'Liker godt at dette er et tilbud for "alle mann alle" og ikke forbeholdt dem litt lengre oppe i systemet' - sitat fra deltaker

Tema
Tilbakemeldingene viser at flere opplever temaene som nyttig.  

'Veldig nyttig å få en innføring i metoden selv om man ikke nødvendigvis skal dra i gang med prosjekter selv; det er stor nytte i å forstå hva andre gjør på når de sier at de skal kjøre en sprint' - sitat fra deltaker. 

'Tema (BLT) var såpass begrenset at det var enkelt å få med seg det som er viktig i metodikken. Det blir enkelt å overføre denne metodikken i arbeidshverdagen' - sitat fra deltaker

Tett på virksomheten
Det er satt opp POP-UP verksteder på KMD, MED, MATNAT, HF, SV, PSYK, JUSS og UM, og det har vært godt oppmøte på alle lokasjoner.

Det ble dessverre nødvendig å avlyse de siste verkstedene denne uken på KMD, JUSS og MATNAT på grunn av smitterisiko i forbindelse med koronaviruset. Vi håper på å ta dette igjen ved en senere anledning. 

Interne fasilitatoerer
POP-UP verkstedene har også vært en fin anledning for å gi fasilitatorer praktisk erfaring. Det er brukt interne fasilitatorer fra IT, SA, HR og KA for å gjennomføre dette, hvor alle har gjort en utrolig god jobb.

Det har vært viktig for Prosjekt Tjenesteutvikling å bygge intern kompetanse som kan brukes i det videre arbeidet.