Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Nyhet

Digitale POP-UP verksted: Hvordan bruke metodikken digitalt?

Denne uken har ansatte fått muligheten til å delta på POP-UP verksted - digitalt. Over 60 deltakere har fått prøvd seg på metodikken og nye digitale verktøy.

Som følge av Korona ble deler av POP-UP verkstedene i uke 11 avlyst. Vi ønsket derfor utfordre oss selv ved å arrangere POP-UP verkstedene i digitalt format. 

Digitale verksted

Interne fasilitatorer fra UiB har tatt ufordringen og satt seg inn i nye digitale verktøy for å gjøre verkstedene best mulig. Verkstedene ble forlenget til 75 minutter, hvor deltakerne både fikk en kort innføring i metodikken, i tillegg til at de fikk teste ut ulike øvelser. 

Vi valgte å bruke Microsoft Whiteboard som verktøy som gir oss mulighet til å legge inn post-its, stemme og vise hverandre hva vi jobber med. 

Tilbakemeldingene fra digitale POP-UP verksted

'Gitt den korte tiden, synes jeg det var bra! Fikk brukt et nytt verktøy, både selve sprint-metodikken og "tavlen" med gule lapper, så det var fint.'- sitat fra deltaker. 

'Kjekt å lære å bruke digitalt whiteboard, men ser at jeg hadde hatt nytte av å delta på mer enn ett verksted. Fint med liten gruppe.' - sitat fra deltaker.  

Tilbakemeldingene viser at deltakerne også satte pris på at dette er et tilbud som er åpent for alle og at det er en fordel at gruppene er små.

Stor interesse

Det er fortsatt stor interesse for temaene, spesiet for sprintmetodikken og beslutningstaking. Prosjekt Tjenesteutvikling ønsker å tilgjengeliggjøre veiledninger på hvordan man kan gjennomføre metodikken på en god måte.

Dette vil tilgjengeliggjøres på nettsiden vår.