Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Nyhet

Utviklingstid - et konsept fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet

De fleste opplever en annerledes arbeidshverdag enn tidligere. Dette gir oss nye muligheter og nye utfordringer. I den grad ansatte har mulighet ønsker HR-avdelingen å oppfordre at man bruker tid til utvikling. Dette kan være utvikling av: kompetanse, samarbeid, prosesser eller digitale flater.

En ny hverdag - utviklingstid

Alle ansatte på UiB fikk en heldigital hverdag som følge av Korona-viruset. Dette medførte at vi alle måtte sette oss inn i digitale verktøy for å få hverdagen til å gå rundt. 

Som følge av dette ble konseptet Utviklingstid lansert i uke 18 og er et tilbud til alle ansatte. Utviklingstid består av kurs, webinar og digitale møteplasser, som samles og distribueres i et nyhetsbrev fra HR-direktøren. 

Hensikten er å tilgjengeliggjøre ulike utviklingsmuligheter som foreligger for ansatte. Hver uke er et nytt tema og det vil sendes ut slike tilbud frem til sommeren.

Alle disse iniativene er samlet på HR-avdelinga sine nettsider

Idé fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet

Konseptet Utviklingstid kommer fra en idé fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet som Prosjekt Tjenesteutvikling har hatt ansvar for.

Dette var et forslag til hvordan man kunne løse utfordringen 'Hvordan kan UiB utvikle og forbedre arbeidet med kompetanseutvikling', som gikk ut på at ansatte har dedikert tid til utvikling.

Gruppen bak dette konseptet var Team A-Lab som besto av Ingrid Cutler (UB), Maria Møller Sandtorv (Juss), Asbjørn Sæther (HF) og Silje Marie Bjerkeng (HR).