Hjem
UiB Tjenesteutvikling

Erstatningslokaler for sentraladministrasjonen

I perioden Nygårdsgaten 5(NG5) skal bygges om er det behov for midlertidige arbeidsplasser til de ansatte ved IT- avdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, HR- avdelingen og Eiendomsavdelingen, som sitter i bygget i dag.

Hovedinnhold

Avdelingene vil i byggeperioden være plassert slik:

  • IT, HR og ØKA i Kalfarveien 31
  • KA i Christiesgate 18
  • EIA i Christiesgate 13

Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Studieavdelingen, Dokumentsenteret og Bedriftshelsetjenesten blir i sine nåværende lokaler.

Det legges opp til noen fleksible arbeidsplasser for ansatte som har behov for å tilbringe deler av arbeidsdagen i møter på Nygårdshøyden og har fast plass i Kalfaret. 

Arbeidet med erstatningslokaler koordineres av Eiendomsavdelingen i tett samarbeid med avdelingsledelsen og avdelingenes verneombud. Arbeidsplassene skal organiseres i tråd med gjeldende regelverk og krav, samtidig som det tas hensyn til at dette er midlertidige løsninger. En viktig forutsetning for den fysiske innretningen av lokalene, er at det i størst mulig grad skal benyttes eksisterende utstyr og møbler av hensyn til klima og økonomi.