Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Start Smart

Start Smart er en strukturert metode for oppstart i team og grupper. Her finner du en kort introduksjon til hva konseptet går ut på og når det kan brukes.

Illuasjon for Start Smart
Foto/ill.:
UiB, Ill: Silje Marie Bjerkeng

Hovedinnhold

Team og grupper som ikke planlegger hva de skal gjøre og hvordan de skal jobbe sammen, risikerer en prosess som mangler mål og samhandling. En god oppstart, vil derimot kunne sørge for felles retning og avklarte forventninger om ansvar og samarbeid.

Samarbeid med NHH

UiB tjenesteutvikling samarbeider med Therese Sverdrup og Vidar Schei som er forskere ved NHH om utvikling av metodikk for smart oppstart av team og grupper. Se video av start smart metodikken her

Hva er Start smart? 

Start smart er strukturert metode for oppstart i team og grupper. I løpet av en fasilitert workshop jobber deltakerne aktivt med å tydeliggjøre følgende for gruppen som helhet og dens individuelle deltakere:

  • ambisjoner og mål
  • kompetanse og ressurser
  • roller og funksjoner
  • arbeidsform 

En smart start er viktig for å  avklare felles kjøreregler, ha en strukturert og åpen dialog som legger til rette for et godt samarbeid. Forskning viser at grupper som bruker tid på gjøre dette i en oppstart vil oppleve mindre friksjon og konflikt i gruppearbeidet. 

Når egner Start smart-metodikken seg? 

Start smart kan egne seg for en rekke ulike grupper, team, prosjekter og arbeidsfellesskap som vil utvikle et produktivt og målrettet samarbeid. I hovedsak passer det for nyetablerte grupper, men også etablerte grupper som har eksistert en stund vil ha nytte av en økt for å utvikle felles arbeidsform og retning. Metoden egner seg aller best for grupper med åtte eller færre deltakere, men kan også tilpasses større grupper.

Trenger du støtte til en start smart?

Ta kontakt med oss på tjenesteutvikling@uib.no