Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Beslutningstaking

Hvordan kan du fatte gode og raske beslutninger? Hvordan kan du ta innersvingen på gruppetenking, gruppeforhandling og de negative konsekvensene av idémyldring?

Illustrasjon av hode som tenker
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Note-n-vote

En metode som benyttes stadig i Google design sprint er Note-n-vote. Metoden hjelper deg til å raskt få frem alles perspektiver, og få en oversikt over hvem som mener hva. Slik får du som beslutningstaker et solid bilde av gruppens perspektiver, og alle blir hørt. Note-n-vote hjelper deg derfor å bryte opp evigvarende diskusjoner og endeløse møter.

Når brukes metoden

Note-n-vote brukes når en gruppe kollektivt skal ta en avgjørelse, løse et problem eller diskutere en utfordring.

1.    Noter    

Hver deltaker får papir og en penn. Alle skriver ned så mange ideer/løsningsforslag som mulig. Kvantitet over kvalitet.

2.    Velg favoritter

Hver deltaker velger ut 1-2 ideer fra sin liste.

3.    Del

Hver deltaker deler sine ideer. Det er ikke behov for forklaringer. Fasilitator noterer ned ideene på tavlen.

4.    Stem

Hver person velger en favoritt, og stemmer med å tegne en strek på ideen de likte best.  Du kan ikke endre stemme.

5.    Del

Hver person informerer om hva de har stemt på og hvorfor.

6.    Bestem

Nå er alles meninger hørt. Beslutningstaker som eier problemstillingen, vil ha den siste og avgjørende stemmen.

Denne øvelsen kan ta til sammen 15 minutter. Det er viktig å understreke at dette ikke egner seg til alle typer beslutninger, men kan være veldig effektivt i enkelte tilfeller. Noen ganger må du også justere opplegget slik at deltakerne får flere stemmer per person, og du kan gå mer grundig inn i hvorfor deltakerne stemmer som de gjør. Dette kan fasilitator og gruppen vurdere.