Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Brukerinvolvering

Hvorfor er brukernes behov viktig når vi lager nye løsninger? Og hvordan kan vi sikre at deres perspektiver er ivaretatt?

Tegning av mennesker som jobber sammen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Ofte starter vi problemløsningsprosesser mens vi allerede har en løsning i bakhodet. Kan dette hindre oss i å finne de virkelig gode løsningene, fordi vi ikke har tilstrekkelig forståelse for hva problemet er? For å kunne gi brukerne en bedre opplevelse, er det derfor viktig å bruke tid på å forstå brukerbehov, frustrasjoner og hva brukerne skulle ønske var enklere.

Hvorfor er det viktig å involvere brukerne?

Brukerinvolvering gir deg innsikt i brukerens opplevelse av en tjeneste eller et produkt. Det finnes flere måter å gjøre dette på. Resultatet av brukerinvolvering kan gi deg nye perspektiver og ideer til tjenester eller produkter.

Metoder

Brukerreiser

En brukerreise er en tidslinje over tid og sted som oppsummerer brukerens hendelsesforløp ved bruk av tjenesten. Det er en metode som  kartlegger brukerens kontaktpunkter og aktører. Metoden avdekker brukerens interaksjon med tjenesten eller produktet.

Når brukeren beskriver møtet med kontaktpunktene og aktørene, er det også vesentlig å få frem hvilke følelser og eventuelle stressmomenter som utspiller seg. Slik kan du avdekke både svakheter og muligheter ved tjenesten.

Personas

For å visualisere en bestemt brukergruppe, kan du definere personas. Dette er en fiktiv person eller karakter. Ved hjelp av karakteren og dens personlige egenskaper, interesser og forutsetninger får du god innsikt og dybdeforståelse i brukerens perspektiv.

Brukerintervju

Et brukerintervju er en metode som gir dybdeforståelse for atferd, tanker, følelser, meninger, opplevelser og forestillinger hos brukeren. Gjennom intervjuet får du en strukturert fremstilling av brukerens historie og atferd.