Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Design Sprint

I en Google design-sprint bygger og tester du ut et konsept på fem dager. Da får du konsentrere deg, og fokusere på en problemstilling ved å jobbe intensivt.

Tre personer med en lyspære
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I en sprint jobber du intensivt i et tverrfaglig team som kan belyse viktige sider av en problemstilling.  Du snakker med både brukere og eksperter på kort tid, noe som gir store mengder input som behandles uten avbrudd. 

Det er en effektiv prosess, der du unngår å bruke store mengder tid og penger på noe som kanskje ikke er så lurt. Det er en smart måte å løsrive seg fra det gamle, og finne nye løsninger på. Prosessen legger opp til at du skal få ut det beste av deltakerne ved å bruke mer tid på det som virkelig er viktig.

Design Sprint brukes av både privat og offentlig sektor. Eksempler er British Museum, FN, UiB, Sparebanken Vest, It’s Learning, Slack, AirBnB, Uber, Google og Facebook.

Når egner Sprint-metodikken seg?

Sprint-metodikken er ikke en metode som egner seg for å finne nye behov og ideer uten grunnlag. Det er imidlertid en ypperlig metode dersom du har en relativt tydelig problemstilling som du ønsker å evaluere på en ny måte.

Det kan være:

  • Konseptutvikling
  • Produktutvikling
  • Problemløsning

Det er viktig at du har rom til å endre omfang og retning underveis. Dette er en metode der du bruker god tid på å undersøke problemer og mulige løsninger. Tilslutt tester du ut den beste løsningen på brukerne. Det kan derfor være en god måte å komme videre fra å diskutere noe, til å faktisk sjekke om det kan fungere. Den store forskjellen er at du tvinges til å ta grep og vurdere om resultatet skal tas videre, endres eller skrinlegges for godt.

Sprint-metodikken ved UiB

UiB har testet ut metodikken på flere områder, blant annet innen studentrekruttering, mangfoldsarbeid og bibliotektjenester. Erfaringene er positive, og flere har benyttet seg av lokale fasilitatorer og UiBs sprintrom. Dette var tidligere i Nygårdsgaten 5, men er nå flyttet til Kalfarveien 31.