Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Idégenerering

Hvordan kommer vi egentlig på gode, innovative ideer? Sannheten er at de beste ideene oftest kommer i samspill med andre, men ikke nødvendigvis i form av tradisjonell idémyldring.

Illustrasjon av hode med idé
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Tre gode råd for en god idégenerering:

1.    Bruk tid og definer en felles problemstilling

2.    Alle deltakerne jobber alene og skriver ned flere ideer. Her teller kvantitet over kvalitet.

3.    Presenter ideene, gi alle lik tid og mulighet for tilbakemeldinger. Ingen ideer er dumme.  Det finnes flere metoder for å komme på de gode ideene.

 

I en design-sprint benyttes ofte fire steg:

1.    Lyndemo

Hensikten med denne øvelsen er å hente inspirasjon fra andre.

  • Bruk noen minutter for deg selv, søk opp ideer og løsninger som andre har benyttet seg av. Noter de ideene hvor deler eller hele løsningen kan være aktuell for din problemstilling.

2.    Idégenerering   

Hensikten med denne øvelsen er å komme på så mange ideer som mulig.

  • Skriv ned som mange ideer til løsning du kommer på.
  • Jo flere jo bedre – kvantitet over kvalitet
  • Disse skal ikke deles med de andre

3.    Crazy 8   

Hensikten med denne øvelsen er å generere ulike varianter av ideen din.

  • Velg en av ideene fra øvelsen over.
  • Hver deltaker får åtte minutter til å tegne åtte ideer.

4.    Konseptskisse   

Tilslutt skal hver deltaker velge og tegne ut en idé basert på øvelsene over.

  • Bruk tid på å spesifisere detaljene.
  • Gjør det enkelt og selvforklarende
  • Dette trenger ikke å være fint – ugly is nice.

Basert på disse fire øvelsene legger deltakerne frem ideene sine for hverandre, og de blir sammen enig om hvilke elementer de skal gå videre med, og hvilke elementer som skal forkastes.