Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Bli en bedre fasilitator

Hvordan du leder et møte eller en workshop vil ha stor innvirkning på resultatet. Ordet fasilitering brukes ofte om måten å lede en samhandlingsprosess på. En fasilitator er den som leder disse prosessene.

Bilde av båt som går på isfjell
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Hva er fasilitering?

Fasilitering er kunsten å tilrettelegge og lede møter og workshops. Formålet er å gjøre det lettere for gruppen å nå et mål. Fasilitatoren bruker metoder som involverer og forankrer, og gir ansvar til den enkelte.

5 råd som er viktig når du skal fasilitere:

  1. Tenk gjennom hvem som skal delta og hva møtet skal resultere i
  2. Del av deg selv og lytt til andre
  3. La alle komme til orde
  4. Engasjer, involver og gi ansvar
  5. Styr tiden
  6. Vær deg selv!

Hvordan få deltakerne til å tenke, snakke og dele?

Det finnes mange ulike metoder som kan benyttes for å sikre at deltakerne får bidra i diskusjonen. En av dem er metoden "tenke alene, sammen".  

Dette betyr at alle deltakerne får noen minutter hver for seg, der de i stillhet tenker og noterer for seg selv. Deretter deler de tankene sine i plenum.  

Hensikten med denne metoden er å sikre at alle får lik tid til å gjøre seg noen tanker om problemstillingen. Alle får tildelt lik tid til å dele i plenum. Fordelen er at du unngår konformitet, brainstorming og at ekstroverte personer setter en retning på diskusjonen.