Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Jobbskygging

Ønsker du å få innblikk i hverdagen til en kollega? UiB Tjenesteutvikling presenterer konseptet jobbskygging.

illustrasjon som viser to hoder som er vendt mot hverandre
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Dette er et lett tilgjengelig tilbud for ansatte på UiB som ønsker å bli bedre kjent med ulike deler av organisasjonen, opprette nye nettverk og utvikle seg innen sitt fagfelt.  

Hva er jobbskygging? 

Jobbskygging gir ansatte mulighet til å følge en kollega i løpet av en dag, for å få innblikk i deres arbeidshverdag og fagfelt. 

Jobbskyggingen vil foregå en dag i løpet av uke 17 (24.-30. april), og du kan melde din interesse innen 31. mars. Ønsker du å delta, må du ha tid og mulighet i løpet av denne uken. Det er opp til skyggeparet å bli enige om hvilken dag som passer for begge.

Hvem skygger hvem? 

Administrativt ansatte på fakultet eller institutt kan skygge ansatte i fellesadministrasjonen, og omvendt kan ansatte i fellesadministrasjonen skygge ansatte på fakultet og institutt. 

Hva er hensikten med jobbskygging? 

 • Gi innblikk i hverandres hverdag, problemstillinger og fagfelt 
 • Skape forståelse og nettverk 
 • Skape felleskap 
 • Bedre kommunikasjonen mellom ulike deler av administrasjonen 

 

Ønsker du å skygge en kollega?

Hvem kan delta? 

Alle administrativt ansatte kan melde sin interesse for å skygge en kollega.  

Registrering 

Du melder din interesse ved å fylle ut dette skjemaet innen 31. mars. Vi skal så langt det lar seg gjøre forsøke å finne en kollega du kan skygge. 

Hva kan du forvente deg når du skygger en kollega? 

Du får muligheten til å følge en kollega som arbeider i en annen del av administrasjonen. Dette kan du sitte igjen med:  

 • Bedre kjennskap med ditt fagfelt fra et annet perspektiv.  

 • Bedre kjennskap til andre deler av organisasjonen, fagfelt og samarbeidsflater 

 • Innsikt i hvordan andre deler av organisasjonen jobber, og hvilke problemstillinger de møter  

 • Ny erfaring, inspirasjon og et nettverk på tvers av UiB  

Hva kreves av deg? 

 • Du må avtale og sette av tid en dag, til å skygge en kollega i løpet av uke 17  

 • Være fleksibel, interessert og nysgjerrig 

 • Tenk gjennom hva du vil dele av egne erfaringer, hverdag og kompetanse 

 • Tenk gjennom hva du ønsker å lære 

Hvordan kobler vi skyggepar? 

Vi kobler kolleger basert på ønsker og antatt nytteverdi. Vi vil sende ut informasjon om praktiske detaljer når vi har klart hvem du skal skygge. Denne personen vil ta direkte kontakt med deg, og dere må sammen finne ut hvilken dag som passer for begge i løpet av uke 17.  

Plakat med råd
Foto/ill.:
UiB

Ønsker du å bli skygget av en kollega? 

Kunne du tenke deg å gi en kollega et innblikk i din hverdag? Knytte nye kontakter og overføre erfaringer? 

Hvem kan delta? 

Alle administrativt ansatte i sentraladministrasjonen, på fakultet eller institutt kan melde sin interesse for å bli skygget.  

Hva kan du som blir skygget forvente deg? 

Du vil kunne gi en kollega et innblikk i din arbeidshverdag, som for eksempel:  

 • Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut ved deres fakultet, institutt eller avdeling?  

 • Hvordan samhandler dere, og er det personer skyggen din bør treffe? 

 • Hvilke utfordringer står dere ovenfor i hverdagen?  

 • Hva er din arbeidsplass gode på?  

 • Har du møter denne dagen som kollegaen din bør være med på? 

 • Hva er det viktigste kollegaen din bør sitte igjen med etter denne dagen?  

Hva kreves av deg for å delta? 

 • Du må sette av tid 

 • Velge en dag der du får vist frem et godt bilde av arbeidshverdagen din 

 • Være åpen og svare på spørsmål som kommer 

Påmelding

Hvis du ønsker å delta, kan du fylle ut dette skjemaet innen 31. mars. Vi skal så langt det lar seg gjøre forsøke å finne en kollega som kan skygge deg.  

Hvordan kobler vi skyggepar? 

Vi kobler kolleger basert på ønsker og nytteverdi. Når vi vet hvem som skal skygge deg, vil vi sende ut informasjon om praktiske detaljer. Deretter må du ta kontakt med kollegaen du er koblet med. Dere skal sammen finne en dag som passer for begge i løpet av uke 17. 

Plakat med råd
Foto/ill.:
UiB