Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Nyhet

Alumnisamling for TIP-deltakere

I juni var tidligere deltakere på UiBs Tjenesteinnovasjonsprogram (TIP) invitert til alumnisamling, der temaet var fasilitering og gruppedynamikk.

Samling med mennesker
På alumnisamling var temaet var fasilitering og gruppedynamikk.
Foto/ill.:
Kathrine Thorsen/UiB

Hovedinnhold

Mange TIP-alumner opplever å bli tildelt rolle som tilrettelegger, prosesskonsulent, koordinator eller fasilitator i ulike prosesser og prosjekter. Målet med samlingen var derfor å gi deltakerne innspill på hvordan de kan fylle rollen på best mulig måte og lære av hverandre.

Fikk tips og råd

På samlingen gjennomførte deltakerne en øvelse der de skulle tegne seg selv ved UiB, som de etterpå presenterte for hverandre. De fikk også anledning til å vurdere sin «autoritetsbase» og reflektere rundt hvilke situasjoner de opplever å ha eller miste autoritet.

Deltakerne fikk også med seg tips og triks knyttet til fasilitering av grupper, hvordan man kan skape en trygg atmosfære for godt samarbeid, påse at alle i gruppen blir sett og hørt, og sørge for progresjon og eierskap til resultater.