Hjem

Center for Translational Oral Reseach (TOR)

Hovedinnhold

Center for Translational Oral Reseach (TOR)

Forskningen ved Institutt for klinisk odontologi er vinklet mot translasjonsforskning med utgangspunkt i kliniske problemstillinger. Center for Translational Oral Research (TOR) fokuserer på translasjonsforskning basert på en klinisk tilnærming. Senteret integrerer grunnleggende EKSPERIMENTELL, epidemiologisk og klinisk forskningsaktiviteter og letter oversettelse av resultatene til evidensbaserte innovative terapier.

Senteret ble etablert i 2021 og er tilknyttet Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinske fakultet.

Senterets oppgave er å fremme translasjonsforskning innen orofacial helse og utvikle evidensbaserte nye metoder for forebygging, tidlig oppdagelse og behandling av orale sykdommer og defekter. Senteret omfatter Forskerskolen ved instituttet for å fremme forskerutdanning og opplæring i henhold til instituttets forskningsstrategier.

Mål

• Å fremme forskningssamarbeid lokalt og globalt.

• For å styrke mulighetene for finansiering av rekruttering.

• Å berike forskningsmiljøet ved IKO ved å arrangere seminarer, symposier og workshops.

• Å oppmuntre til å bygge bro mellom pasient- og befolkningsrettet forskning med laboratoriegrunnforskning.

 

De fire forskningsgruppene:

• Biomaterialer

• Styrt vevsbygging og regenerasjon

• Orale infeksjoner og inflammasjoner

• Forskningsgruppen for Oral Helse

De tre enhetene:

• Laboratorieenheten

• Enhet for statistikk

• Forskerskolen IKO