Hjem
Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE)
Forskningsprosjekt

ProBND - Prediksjon og forebygging av hjerneskade hos nyfødte

Under fødselen utsettes de fleste nyfødte for perioder med oksygenmangel. Nyfødte er til en viss grad tilpasset denne oksygenmangelen, men for noen nyfødte ser alvorlig asfyksi ut til å kunne påvirke normal hjerneutvikling. Prosjektet har som mål å identifisere sårbarhetsmarkører for hjerneskade som kan brukes til å forbedre klinisk behandling og redusere risikoen for skade hos sårbare barn.

newborn
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

ProBND (Protecting Brains of Newborns from Damage)

Prosjektet vil benytte familiekoblede data fra norske helseregistre for å identifisere sårbarhet hos nyfødte. Slik sårbarhet kan være knyttet til både genetiske og miljømessige forhold. En hypotese er at et visst nivå av asfyksi hos den nyfødte representerer en høyere risiko for noen nyfødte. Ved å bruke data fra barn og foreldre i MoBa-studien vil prosjektet undersøke markører som kan spille en rolle i barnets evne til å tåle asfyksi. Målinger av epigenetiske markører i DNA fra navlestrengsblod vil bli analysert i forsøk på å identifisere mekanismer som kan forklare sårbarhet hos enkelte nyfødte. Det kan tenkes at sårbarhetsmarkører etter hvert kan brukes for å forhindre at sårbare nyfødte gjennomgår vanskelige forløsninger.

Trond Mohn forskningsstiftelse er hovedsponsor for prosjektet. Forskningsprosjektet er basert på et nært samarbeid mellom TRACE og CeFH ved Folkehelseinstituttet. Prosjektledergruppen består av professor Rolv Terje Lie, professor Dag Moster og førsteamanuensis Astanand Jugessur.

Medlemmer av konsortiet er
•    Håkon K. Gjessing
•    Jan Haavik
•    Tine Brink Henriksen (Institutt for klinisk medisin, Aarhus Universitet)
•    Siri E. Håberg
•    Jörg Kessler

Logo Trond Mohn forskningsstiftelse
Foto/ill.:
Trond Mohn forskningsstiftelse