Hjem
Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE)
Forskningsprosjekt

KidImmune, – immunologiske mekanismer ved barnekreft

KidImmuneprosjektet på UiBs Institutt for klinisk medisin 2 har identifisert en rekke autoantistoffer, antistoffer som er rettet mor kroppens egne proteiner, som er uvanlig hyppige i serum fra barn med ulike typer kreft.

logo for prosjekt
Foto/ill.:
Ola Myklebost

Hovedinnhold

Funnene ble gjort med «human proteommatriser», glassplater med to ørsmå prikker med hvert av de fleste proteinene mennesket produserer (totalt 23 000 på matrisene), som vi påfører serumprøvene og etterpå kan påvise hvilke flekker som har bundet antistoff fra prøven.

Proteinprikker
Foto/ill.:
Anastassia Serguienko

Bildet viser et utsnitt med en rekke proteinprikker som har bundet antistoff, mens proteinene generelt fremstår som blå. Vi har analysert blodprøver tatt ved diagnosetidspunktet for 175 kreftpasienter og 92 kontroller, fra personer mellom 1 måned og 90 år gamle.
Takket være en generøs bevilgning fra Trond Mohn forskningsstiftelse kan vi nå analysere et utvalgt sett av disse antistoffene i mange flere personer, noe som er av gjørende for om disse kan ha sammenheng med sykdommen og dermed være nyttige som biomarkører og for å forstå sykdomsmekanismene.

Logo Trond Mohn forskningsstiftelse
Foto/ill.:
Trond Mohn forskningsstiftelse

Prosjektet har mottatt avgjørende støtte fra Barnekreftforeningen og Kreftforeningen, samt UiB og Forskningsrådet.