Hjem
Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE)
Forskningsprosjekt

Svangerskapskarakteristika og kreft blant mor og hennes avkom: Betydningen av mors komplette reproduktive historie (CORECA)

CORECA prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom kvinnens totale reproduktive historie og hennes senere kreftrisiko, samt kreftrisikoen hos hennes avkom som unge voksne.

Viser mor, barn og barnevogn
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Kvinnens reproduksjonsmønster har betydning for senere kreftrisiko. Forhold under svangerskapet (in utero/i fosterlivet) i tillegg til egen reproduksjonshistorie kan også ha betydning for kreftrisikoen til avkommet mange år senere. I dette prosjektet skal vi se nærmere på betydningen av kvinners totale reproduktive historie for hennes kreftrisiko, samt kreftrisikoen hos hennes avkom som unge voksne i lys av egen reproduktiv historie og eksponeringer i fosterlivet. Vi skal undersøke disse sammenhengene i store nasjonale registerdata. Vi skal analysere de koblede registerdataene ved å bruke avanserte epidemiologiske design og ulike statistiske og bioinformatiske metoder, bl.a. maskinlæringsteknikker. Økt kunnskap om betydningen av kvinnens komplette reproduktive historie for senere kreftrisiko er essensielt ettersom reproduksjonsmønstrene i befolkningen er i endring, dvs. færre barn per kvinne og økende alder ved fødsler. 

Prosjektgruppen består av forskere fra Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet/Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen. I prosjektgruppen inngår også danske (fra Aarhus University) og amerikanske (fra Harvard Harvard Medical School, Harvard TH Chan School of Public Health og National Cancer Institute) forskere.


Lokal prosjektgruppe
•    Tone Bjørge 
•    Anders Engeland 
•    Øystein A. Haaland 
•    Anagha Joshi 
•    Kari Klungsøyr 
•    Tom Michoel 


Internasjonalt samarbeid
•    Janet Rich-Edwards (Harvard TH Chan School of Public Health, USA)
•    Henrik Toft Sørensen (Aarhus University, Denmark)
•    Rebecca Troisi (National Cancer Institute, USA)

 

Logo Trond Mohn forskningsstiftelse
Foto/ill.:
Trond Mohn forskningsstiftelse